Schválený podklad
pro rozhodování v území

PořizovatelMěstský úřad Lázně Bohdaneč
ProjektantAtelier SURPMO Hradec Králové
Ing. arch. Alena Koutová
Datum schválení18.3.2021
Doplňující informaceSpis o pořizování územní studie je k dispozici na Městském úřadě Lázně Bohdaneč. Celá územní studie je k dispozici v digitální a také v tištěné podobě na Městském úřadě Lázně Bohdaneč a Magistrátě města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování.