Schválený podklad pro rozhodování v území

Pořizovatel
Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
Projektant
Ing. arch. Robert Chládek
Datum schválení
3. 12. 2020