Schválený podklad
pro rozhodování v území

PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantIng. arch. Martina Šotolová
Datum schválení7.12.2009
Datum prověření aktuálnosti24.9.2020
Doplňující informaceDo územní studie je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování, na Stavebním úřadu Magistrátu města Pardubic a na úřadu v obci Staré Hradiště.