Schválený podklad
pro rozhodování v území

PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantIng. arch. Martina Šotolová
Datum schválení6.8.2008
Datum prověření aktuálnosti24.9.2020
Uložení a nahlížení do územní studieDo územní studie je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování, na Stavebním úřadu Magistrátu města Pardubic a na úřadu v obci Staré Hradiště.