Schválený podklad pro rozhodování v území
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantIng. arch. Soběslav Macas, Ing. arch. Josef Macas a Ing. arch. Jan Kovář
Datum schválení5.6.2014
Datum prověření aktuálnosti
15.2.2022
Doplňující informaceDo územní studie je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování, na Magistrátu města Pardubic, Stavebním úřadu a na Obecním úřadu Ráby.