Schválený podklad
pro rozhodování v území

Pořizovatel
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Projektant
Ing. arch. Ondřej Teplý
Datum schválení
29. 9. 2010
Datum prověření aktuálnosti
29. 9. 2020
Doplňující informace
Do územní studie je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Městském úřadu Lázně Bohdaneč, Stavebním odboru, Krajském úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje a na obci Rohovládova Bělá.