Schválený podklad
pro rozhodování v území

PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantAtelier "AURUM" s.r.o. Pardubice, Ing. arch. Ivana Petrů
Datum schválení19.11.2019
Doplňující informaceÚzemní studie obsahuje kromě níže uvedeného také dokladovou část - kopie konzultací s vlastníky pozemků dotčených studií. Tato dokladová část je součástí fyzické podoby územní studie, do které je možné nahlížet na Oddělení územního plánování Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic, Městském úřadu Sezemice, Odboru stavebního úřadu a územního plánování a Obecním úřadu Rokytno.