Schválený podklad pro rozhodování v území


Pořizovatel
Odbor stavebního úřadu a územního plánování Sezemice
ProjektantIng. arch. Petr Štěrba, Pardubice
Datum schválení10.12.2013
Datum prověření aktuálnosti
9.5.2022
Doplňující informaceSpis o pořizování územní studie je k dispozici na Městském úřadě Sezemice. Územní studie je k dispozici v digitální a také v tištěné podobě na Městském úřadě Sezemice a v digitální podobě na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta.