Schválený podklad pro rozhodování v území

PořizovatelMěstský úřad Sezemice, Odbor stavebního úřadu a územního plánování
Projektant
Ing. arch. Stanislav Novotný - projektová kancelář (P.K. Novotný)
Datum schválení10.12.2013
Datum prověření aktuálnosti
9.5.2022
Doplňující informaceSpis o pořizování územní studie je k dispozici na Městském úřadě Sezemice. Územní studie je k dispozici v digitální a také v tištěné podobě na Městském úřadě Sezemice a v digitální podobě na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta.