Schválený podklad
pro rozhodování v území

PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantIng. arch. Stanislav Novotný, Ing. arch. Jiří Kodýtek
Datum schválení6.8.2009
Datum prověření aktuálnosti24.9.2020
Doplňující informace

Dle Územního plánu Újezd u Sezemic je územní studií řešena zastavitelná plocha Z5.

Do územní studie je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování, na stavebním úřadu města Sezemice a na úřadu v obci Újezd u Sezemic.