Veřejné projednání záměru modernizace spalovny 14. 11. 2022 v Ideonu

Ministerstvo životního prostředí oznámilo, že veřejné projednání záměru "Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice" se bude konat 14. listopadu 2022 od 15 hodin v hlavním sále výstavního a společenského centra IDEON.


Veřejné projednání bude současně ze sálu přenášeno online prostřednictvím služby Webex. Podrobnosti o možnostech připojení jsou uvedeny v oznámení MŽP, které je v příloze.

Informace o veřejném projednávání je uvedena také v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí http://www.cenia.cz/eia a na stránkách Ministerstva životního prostředí http://mzp.cz/eia , pod kódem záměru MZP493.