Finanční výbor

Předseda
Ing. Leoš Příhoda
Členové
Michal Kreml
Petra Pachovská


Kontrolní výbor

Předseda
Ing. Ondřej Pištora
Členové
Iva Milatová, DiS.
Mgr. Filip Petr