VZDĚLÁVÁNÍ A REKVALIFIKACE PRO ZAMĚSTNANCE

Úřad práce nabízí pomoc podnikatelům v rámci projektu PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II


VZDĚLÁVÁNÍ A REKVALIFIKACE PRO ZAMĚSTNANCE

Úřad práce nabízí pomoc podnikatelům v rámci projektu PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II

  • Úhrada až 85% náklad na vzdělávání (dle režimu veřejné podpory)
  • Refundace mzdových náklad za dobu účasti na odborném rozvoji až do výše 100% (včetně odvodů)
  • Realizace vzdělávacích aktivit interním lektorem nebo vzdělávacím zařízením prezenční i elektronickou formou
  • Podpora zaměstnanců i na DP a na rodičovské dovolené
  • Podpora výuky českého jazyka pro zaměstnance ze zahraničí
Kontakt:
Krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích, kontaktní pracoviště Pardubice

Jana Beránková, 950 144 488, jana.berankova1@uradprace.cz; Jaroslava Janíčková, 950 144 719, jaroslava.janickova@uradprace.cz

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II), reg. . CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053