Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Ing. arch. Zuzana Kavalírová
ProjektantAtelier AURUM s.r.o.,
Ing. arch. Ivana Petrů
Datum nabytí účinnosti31. prosince 2020
Doplňující informace