Městský obvod Pardubice II jakožto organizační jednotka města Pardubice se svým zastupitelstvem a úřadem vznikl v roce 1997 a tvoří jej katastrální území Pardubice na pravém břehu řeky Labe. Tato řeka tvoří jižní hranici městského obvodu, zatímco jeho severní a východní hranice je zároveň hranicí města, které zde sousedí se Starým Hradištěm a Brozany nad Labem. Na západě potom městský obvod Pardubice II sousedí s obvodem Pardubice VII, konkrétně od severu k jihu s částmi Ohrazenice, Trnová a Rosice nad Labem. Přes řeku Labe městský obvod Pardubice II sousedí s centrálním městským obvodem Pardubice I.

Městský obvod Pardubice II má rozlohu 459 hektarů (5,9% rozlohy města). Území Pardubic II se skládá z částí Polabiny a Cihelna.

Ještě v polovině 20. století byly na většině území městského obvodu Pardubice II převážně pole a louky s výjimkou nemnoha rodinných domků v části Cihelna. Počátkem šedesátých let zde započala výstavba panelového sídliště Polabiny, které je dnes největší v celém Pardubickém kraji a žije zde drtivá většina obyvatel městského obvodu. V části Cihelna je pak ještě menší panelové sídliště zvané Pardubice - Sever, které přímo sousedí s původní Cihelnou a Stavařov, kde opět převládají panelové domy. Mezi obytnou zástavbou a řekou Labe se podařilo kolem původních (slepých) ramen Labe a podél řeky zachovat poměrně široký pás zeleně sloužící převážně rekreaci.

Mezi Polabinami a Cihelnou se nachází stále se rozrůstající areál Univerzity Pardubice včetně vysokoškolských kolejí, univerzitní knihovny, poslucháren apod. Kromě univerzity se v Pardubicích II nachází mimo jiné také čtyři střední školy, dvě učelistě, čtyři základní školy, šest škol mateřských, základní uměleckou školu a DDM Alfa. 

Na Cihelně se poblíž řeky Labe nachází městské koupaliště, které využívají obyvatelé nejen z Pardubic ale i z širokého okolí. O kousek dál je pak ještě slepé rameno Labe a zahrádkářská osada Labské kouty. Území na severu Pardubic II se nazývá Fáblovka a jsou zde různé průmyslové či komerční areály.