Pardubický zámek představuje v mnoha ohledech výjimečný památkový objekt. Renesanční palác s reprezentativními sály ukryli Pernštejnové za hradbou mohutných obranných valů. Najedete tu nejstarší akt v dějinách českého výtvarného umění Fortunu Volublis (Štěstěna vrtkavá), Rytířské sály s renesančními malbami, kapli Tří králů nebo tajný kryt civilní obrany.

Zámecké prohlídky se odehrávají jak v interiéru (Rytířské sály a kaple Tří králů), tak v exteriéru (např. prohlídka Od hradu k zámku – proměny pernštejnské rezidence).

Předem rezervovat je nutné prohlídku krytu civilní obrany, ukrytého v zámeckých valech. Zámek je dnes sídlem Východočeského muzea a Východočeské galerie.