Cílem Zásad je nastavit jasná pravidla pro nové investiční projekty budované na území města Pardubic.

Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury coby dokument stanovující pravidla pro vstup developerů do území konkrétního města, jsou stále rozšířenějším a velmi efektivním způsobem, jak vést jednání ke vzájemné spokojenosti investora i města a jsou účinným nástrojem udržitelného a odpovědného rozvoje. 

V praxi fungují již například v Říčanech, Táboře, Mnichově Hradišti, Brně, Jihlavě, Břeclavi, několika městských částech Prahy, aktuálně se připravují v Liberci, Karviné, Olomouci a na dalších místech včetně hlavního města Prahy, kde již zásady byly přijaty. Komerční výstavba je téměř vždy spojena s určitými problémy, přináší zvýšené nároky na dopravu, občanskou vybavenost a další aspekty života v rozrůstajících se městech. Přijetí Zásad pro spolupráci s investory tak může městu účinně a efektivně pomoci tyto výzvy řešit přenesením části nákladů na výstavbu veřejné infrastruktury přímo na samotné investory. Na druhé straně pro investory představují soubor jasně definovaných, předvídatelných a transparentních pravidel. Statutární město Pardubice implementují Zásady spolupráce s investory do praxe a chtějí dát investorům jasně najevo, za jakých podmínek bude město plánovanou výstavbu v mezích samosprávných kompetencí a možností podporovat.Zásady zároveň mají sloužit jako nástroj udržitelného managementu územního rozvoje jednotlivých městských obvodů s podporou magistrátu. Městské obvody si tak zachovají svoji míru autonomie bez zvýšené administrativní zátěže, ale s garancí, že díky prostředkům získaných od investora dojde ke zvýšení kvality života přímo v lokalitě výstavby investičního záměru. Zásady jednání s investory jsou oficiálním, pro město závazným a veřejně dostupným dokumentem. Investorům by z nich mělo být také jasné, v jaké fázi projektu a na koho se mají v rámci vedení města obrátit.