ZAVÁDĚNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE PRO MAJITELE RODINNÝCH DOMŮ

Ve spolupráci s energetickým poradenstvím EKIS, bychom rádi uspořádali seminář na téma ZAVÁDĚNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE PRO MAJITELE RODINNÝCH DOMŮ.


Pokud byste měli zájem se tohoto semináře zúčastnit, napište prosím své kontaktní údaje (do konce dubna) na e-mail: pavlina.kucerova@umo3.mmp.cz.
Podle počtu zájemců zajistíme vhodný prostor a o termínu konání vás budeme informovat.