Vydaná dokumentace

Pořizovatel
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Projektant
Atelier AURUM, s.r.o.,
Ing. arch. Ivana Petrů
Datum zpracování
12/2017, schváleno Zastupitelstvem obce Bukovka dne 20.12..2017 usnesením č. 32/2/2017.
Doplňující informaceDo Změny č.1 Územního plánu Bukovka je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta, oddělení územního plánování; Změna č.1 Územního plánu Bukovka byla dále poskytnuta Městskému úřadu Lázně Bohdaneč, stavebnímu úřadu; Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, oddělení územního plánování a obci Bukovka.

​​​​​​​