Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
ProjektantAtelier AURUM, s.r.o., Pardubice
Ing. Pavel Petrů
Datum nabytí účinnosti23.02.2022
Doplňující informaceDo Změny č.1 ÚP Černá u Bohdanče je možné nahlížet  na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta; změna je dále poskytnuta Městskému úřadu Lázně Bohdaneč, Stavebnímu odboru, Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování a obci Černá u Bohdanče.