Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantAtelier AURUM, s.r.o.,
Ing. arch. Ivana Petrů
Datum nabytí účinnosti3. 1. 2018
Doplňující informaceDo změny č.1 je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta, oddělení územního plánování; změna č. 1 byla dále poskytnuta Magistrátu města Pardubice, stavebnímu úřadu; Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, oddělení územního plánování a obci Dříteč.