Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Projektant
Ateliér AURUM s.r.o.
Ing. arch. Ivana Petrů
Nabytí účinnosti7.1.2021
Doplňující informaceDo Změny č.1 územního plánu Libišany je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, odboru hlavního architekta. Územní plán byl poskytnut Městskému úřadu Lázně Bohdaneč, odboru stavebnímu, dále Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje a obci Libišany.