Vydaná dokumentace
PořizovatelObecní úřad Malé Výkleky
ProjektantAtelier REGIO s.r.o.,
Ing. arch. Jana Šejvlová
Nabytí účinnosti21.9.2021
Doplňující informace
Do Změny č. 1 územního plánu Malé Výkleky (dále jen "změna") je možné nahlížet na obci Malé Výkleky a Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta; změna byla dále poskytnuta Magistrátu města Pardubic, Stavebnímu úřadu a Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje.