Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
Projektant

REGIO, projektový ateliér s.r.o.
Ing. arch. Jana Šejvlová

Datum nabytí účinnosti17. 12. 2020
Doplňující informace

Do změny územního plánu je možné nahlížet na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic; změna územního plánu byl dále poskytnut Stavebnímu úřadu Magistrátu města Pardubic, Odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje a obci Mikulovice.