Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
ProjektantAtelier "AURUM" s. r. o., Pardubice
Ing. arch. Ivana Petrů
Datum nabytí účinnosti22. 6. 2022
Etapa pořizováníDo územního plánu je možné nahlížet na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic; územní plán byl dále poskytnut Stavebnímu úřadu Magistrátu města Pardubic, Odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje a obci Moravany.
Doplňující informace