Projednávaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
ProjektantAtelier "AURUM" s. r. o., Pardubice
Ing. arch. Ivana Petrů
Datum nabytí účinnosti
Etapa pořizováníOpakované veřejné projednání - opakované veřejné projednání proběhne dne 31. 3. 2022 v 10:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Moravany​​​​​​​
Doplňující informace