Projednávaná dokumentace 
PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
Projektant

Ing. arch. Pavel Tománek

Datum nabytí účinnosti
Etapa pořizování

Vydaná dokumentace. Dne 29. 4. 2022 Zastupitelstvo obce Časy vydalo na svém zasedání Změnu č.2 ÚP Časy. Změna č. 2 ÚP Časy nabyde účinnosti dne 28. 5. 2022.

Doplňující informace