Projednávaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantAtelier AURUM, s.r.o.,
Ing. arch. Ivana Petrů
Datum zpracování návrhu ÚP
12/2021