Projednávaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
Projektant

Ateliér AURUM s.r.o.
Ing. arch. Ivana Petrů

Datum nabytí účinnosti
Etapa pořizováníVeřejné projednání - veřejné projednání proběhlo 9. 12. 2021.
Doplňující informace