Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantIng. arch. Milan Vojtěch
Datum nabytí účinnosti30.11.2021
Doplňující informaceDo Změny č. 2a) Územního plánu Stéblová je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování; Změna č. 2a) byla dále poskytnuta Magistrátu města Pardubice, Stavebnímu úřadu, Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování a obci Stéblová.