Projednávaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantIng. arch. Milan Vojtěch
Datum zpracování návrhu ÚP09/2021