Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantIng. arch. Milan Vojtěch
Datum nabytí účinnosti28.4.2022
Doplňující informace
Do změny územního plánu je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování; změna územního plánu byla dále poskytnuta Magistrátu města Pardubice, Stavebnímu úřadu, Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování a obci Hrobice.