Projednávaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
Projektant

REGIO, projektový ateliér s.r.o.
Ing. arch. Jana Šejvlová

Datum nabytí účinnosti

Etapa pořizování
Veřejné projednání - veřejné projednání proběhlo dne 4. 11. 2021 v zasedací místnosti Obecního úřadu Mikulovice, Valčíkova 52.
Doplňující informace