Nevydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Doplňující informace

Ke Změně č. I/A Územního plánu Lázně Bohdaneč přijalo Zastupitelstvo města Lázně Bohdaneč usnesení č. 2.15 ze dne 17.12.2014 ve znění:

"Zastupitelstvo města ruší usnesení č. 25.1 ze dne 8.8.2013 ve znění:"Schvaluje, v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavevbního zákona pořízení změny I/1 územního plánu Lázně Bohdaneč, týkající se ploch R1, Z31 a P9."

Na základě výše uvedeného usnesení byl proces pořízení Změny č. I/A Územního plánu Lázně Bohdaneč ukončen.