Vydaná dokumentace
PořizovatelMěstský úřad Lázně Bohdaneč, Ing. Martina Miklendová
ProjektantIng. Eduard Žaluda
Datum nabytí účinnosti11.10.2017
Doplňující informaceDo Změny č. II Územního plánu Lázně Bohdaneč (dále jen "změna") je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování, na Městském úřadu Lázně Bohdaneč, Stavebním odboru, Krajském úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování a městu Lázně Bohdaneč.