Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantIng. Eduard Žaluda
Datum nabytí účinnosti27.02.2021
Doplňující informaceDo změny územního plánu je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování; změna byla dále poskytnuta Městskému úřadu Lázně Bohdaneč, Stavebnímu odboru, Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování, a městu Lázně Bohdaneč.