...Nadpis

Vydaná dokumentace
Pořizovatel
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Projektant
Atelier REGIO s.r.o.,
Ing. arch. Jana Šejvlová
Nabytí účinnosti
16.3.2017
Doplňující informaceDo Územního plánu Malé Výkleky (dále jen "územní plán") je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta; územní plán byl dále poskytnut Městskému úřadu Lázně Bohdaneč, Stavebnímu odboru, Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje, a obci Malé Výkleky.