Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Datum zpracovánízáří 2013
Doplňující informaceDo Zprávy o uplatňování ÚP Rohovládova Bělá 2013 a dokladů o jejím pořízení - spis č. 34454/2013 je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta a dále je Zpráva o uplatňování ÚP Rohovládova Bělá 2013 uložena na OÚ Rohovládova Bělá.