Schválená dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Datum schválení20.8.2020
Doplňující informaceDo Zprávy o uplatňování ÚP Hrobice 2020 a dokladů o jejím pořízení - spis č. 26332/2019 je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování a dále je uložena na Obecním úřadu Hrobice.