Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Datum zpracovánízáří 2018
Doplňující informaceDo Zprávy o uplatňování ÚP Rohovládova Bělá 2018 včetně pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 2 ÚP Rohovládova Bělá (dále jen "zpráva o uplatňování") a dokladů o jejím pořízení - spis č. 11030/2017 je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování; Zpráva o uplatňování je uložena na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování a na obci Rohovládova Bělá.