Vydaná dokumentace
Pořizovatel

Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta

Projektant

Ing. arch. Milan Vojtěch

Datum nabytí účinnosti20. října 2015
Doplňující informaceschválená dokumentace pro rozhodování o změnách v území