Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice-Polabiny, Družby 334

Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice-Polabiny III je střediskem volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie. Pracuje s dětmi předškolními a školními, mládeží a svoje aktivity zaměřuje také na dospělé a seniory. Posláním a náplní DDM je uskutečňovat výchovné, vzdělávací a rekreační činnosti ve volném čase. Stěžejním cílem je pravidelná činnost v zájmových útvarech a kurzech, kterých je v nabídce každoročně více než 260. Druhým zaměřením jak pro účastníky kroužků, tak i širokou veřejnost, jsou akce v rozsahu 263 během školního roku. Poslední, ale stejně důležité, jsou tábory, pobytové a vícedenní akce od září do srpna.
Součástí organizace je také další pracoviště DDM - DELTA na Dukle, spolu s hvězdárnou barona Artura Krause. Od 1. ledna 2018 se DDM ALFA rozšířil o další pracoviště - Kulturní dům Hronovická.

Více informací o organizaci se dozvíte na webových stránkách