Většina formulářů na tomto webu je ve formátu PDF. Nejspolehlivější cestou k jejich otevření je nejdříve je uložit na disk vašeho počítače a teprve poté otevřít standardním prohlížečem PDF souborů (jako je např. Adobe Reader).

Formuláře s odkazem ve sloupci „Vyplnit online“ je možné vyplnit a odeslat elektronicky prostřednictvím Portálu občana města Pardubic.

Stažení formuláře provedete tak, že kliknete na odkaz (název formuláře) pravým tlačítkem myši a zvolíte „Uložit cíl jako...“ nebo „Uložit odkaz jako...“ (v závislosti na tom, jaký prohlížeč používáte). Poté PDF formulář otevřete poklikáním na soubor ve složce, kam jste si ho uložili, nikoliv přímo v internetovém prohlížeči.

Název Odbor / Obvod Stáhnout Vyplnit online
Žádost o společné vyjádření odboru životního prostředí k záměru   Odbor životního prostředí spolecne-vyjadreni-zp-mag [PDF, 368 kB] Vyplnit
29 ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI Městský obvod I 29 ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI [RTF, 79 kB] -
28 ŽÁDOST O KÁCENÍ DŘEVIN Městský obvod I 28 ŽÁDOST O KÁCENÍ DŘEVIN [DOC, 42 kB] -
27 ŽÁDOST O ZMĚNU SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ Městský obvod I 27 ŽÁDOST O ZMĚNU SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ [DOC, 40 kB] -
26 ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU MÍSTNÍHO POPLATKU Městský obvod I 26 ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU MÍSTNÍHO POPLATKU [DOC, 34 kB] -
25 UMÍSTĚNÍ LETNÍ PŘEDZAHRÁDKY Městský obvod I 25 UMÍSTĚNÍ LETNÍ PŘEDZAHRÁDKY [DOC, 50 kB] -
24 - UPOZORNĚNÍ PRO PLÁTCE POPLATKU Městský obvod I 24 - UPOZORNĚNÍ PRO PLÁTCE POPLATKU [DOC, 42 kB] -
23 TISKOPIS OHLÁŠENÍ MÍSTNÍHO POPLATKU Městský obvod I 23 TISKOPIS OHLÁŠENÍ MÍSTNÍHO POPLATKU [DOC, 51 kB] -
22 ZELEŇ - UMÍSTĚNÍ STAVEBNÍHO ZAŘÍZENÍ NA POZEMKOVÉ PARCELE, PŘÍP. ÚČELOVÉ KOMUNIKACI Městský obvod I 22 ZELEŇ - UMÍSTĚNÍ STAVEBNÍHO ZAŘÍZENÍ NA POZEMKOVÉ PARCELE, PŘÍP. ÚČELOVÉ KOMUNIKACI [DOC, 49 kB] -
22 ZELEŃ - VÝKOPOVÉ PRÁCE - STAVEBNÍ Městský obvod I 22 ZELEŃ - VÝKOPOVÉ PRÁCE - STAVEBNÍ [DOC, 50 kB] -
21 POVOLENÍ UMÍSTĚNÍ NOVÉHO SJEZDU Městský obvod I 21 POVOLENÍ UMÍSTĚNÍ NOVÉHO SJEZDU [DOC, 42 kB] -
20 VYJÁDŘENÍ K POVOLENÍ VÝJIMKY Z POČTU PARKOVACÍCH MÍST Městský obvod I 20 VYJÁDŘENÍ K POVOLENÍ VÝJIMKY Z POČTU PARKOVACÍCH MÍST [DOC, 36 kB] -
19 ZŘÍZENÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ Městský obvod I 19 ZŘÍZENÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ [DOC, 46 kB] -
18 ZELEŇ - UMÍSTĚNÍ STAVEBNÍHO ZAŘÍZENÍ NA POZEMKOVÉ PARCELE, PŘÍP. ÚČELOVÉ KOMUNIKACI Městský obvod I 18 ZELEŇ - UMÍSTĚNÍ STAVEBNÍHO ZAŘÍZENÍ NA POZEMKOVÉ PARCELE, PŘÍP. ÚČELOVÉ KOMUNIKACI [DOC, 49 kB] -
17 PŘEPRAVA ZVLÁŠŤ TĚŽKÝCH NEBO ROZMĚRNÝCH PŘEDMĚTŮ Městský obvod I 17 PŘEPRAVA ZVLÁŠŤ TĚŽKÝCH NEBO ROZMĚRNÝCH PŘEDMĚTŮ [DOC, 47 kB] -
16 UMÍSTĚNÍ STAVEBNÍHO A JINÉHO ZAŘÍZENÍ Městský obvod I 16 UMÍSTĚNÍ STAVEBNÍHO A JINÉHO ZAŘÍZENÍ [DOC, 51 kB] -
15 POVOLENÍ UZAVÍRKY Městský obvod I 15 POVOLENÍ UZAVÍRKY [DOC, 43 kB] -
14 AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA Městský obvod I 14 AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA [DOC, 41 kB] -
13 UMÍSTĚNÍ PRODEJNÍHO ZAŘÍZENÍ NA TRŽNÍM, MIMOTRŽNÍM MÍSTĚ NEBO PŘED VLASTNÍ PROVOZOVNU Městský obvod I 13 UMÍSTĚNÍ PRODEJNÍHO ZAŘÍZENÍ NA TRŽNÍM, MIMOTRŽNÍM MÍSTĚ NEBO PŘED VLASTNÍ PROVOZOVNU [DOC, 44 kB] -
12 UMÍSTĚNÍ VELKOPLOŠNÉHO REKLAMNÍHO ZAŘÍZENÍ Městský obvod I 12 UMÍSTĚNÍ VELKOPLOŠNÉHO REKLAMNÍHO ZAŘÍZENÍ [DOC, 43 kB] -
11 UMÍSTĚNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - FYZICKÁ OSOBA Městský obvod I 11 UMÍSTĚNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - FYZICKÁ OSOBA [DOC, 50 kB] -
10 UMÍSTĚNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - PRÁVNICKÁ OSOBA Městský obvod I 10 UMÍSTĚNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - PRÁVNICKÁ OSOBA [DOC, 53 kB] -
9 UMÍSTĚNÍ PŘENOSNÉHO REKLAMNÍHO ZAŘÍZENÍ Městský obvod I 9 UMÍSTĚNÍ PŘENOSNÉHO REKLAMNÍHO ZAŘÍZENÍ [DOC, 42 kB] -
8 TISKOPIS - PLNÁ MOC Městský obvod I 8 TISKOPIS - PLNÁ MOC [DOC, 29 kB] -
7 TISKOPIS - POVĚŘENÍ Městský obvod I 7 TISKOPIS - POVĚŘENÍ [DOC, 37 kB] -
6 POSKYTNUTÍ INFORMACE DLE ZÁKONA 106-1999 Sb. Městský obvod I 6 POSKYTNUTÍ INFORMACE DLE ZÁKONA 106-1999 Sb. [DOCX, 14 kB] -
5 POVOLENÍ K VJEZDU Městský obvod I 5 POVOLENÍ K VJEZDU [DOC, 39 kB] -
4 POVOLENÍ PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ Městský obvod I 4 POVOLENÍ PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ [DOC, 55 kB] -
3 POŘÁDÁNÍ SPORTOVNÍCH, KULTURNÍCH, NÁBOŽENSKÝCH A DALŠÍCH AKCÍ OBDOBNÉHO CHARAKTERU Městský obvod I 3 POŘÁDÁNÍ SPORTOVNÍCH, KULTURNÍCH, NÁBOŽENSKÝCH A DALŠÍCH AKCÍ OBDOBNÉHO CHARAKTERU [DOCX, 21 kB] -
2 UMÍSTĚNÍ PEVNÉ PŘEKÁŽKY Městský obvod I 2 UMÍSTĚNÍ PEVNÉ PŘEKÁŽKY [DOC, 40 kB] -
1 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - DOČASNÝ ZÁKAZ STÁNÍ Městský obvod I 1 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - DOČASNÝ ZÁKAZ STÁNÍ [DOC, 38 kB] -
Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství Městský obvod V mo5-ohlasenip-vp [PDF, 1 MB] -
Oznámení o pořádání veřejné akce Městský obvod V mo5-verejna-akce [PDF, 252 kB] -
Ohlášení tomboly, turnaje malého rozsahu Městský obvod V mo5-tt [PDF, 154 kB] -
Žádost o vrácení nebo převedení přeplatku MP KO – dědické řízení Městský obvod V mo5-ko-dedickerzn [PDF, 116 kB] -
Žádost o vrácení nebo převedení přeplatku – MP KO Městský obvod V mo5-ko-preplatek [PDF, 116 kB] -
Žádost o vrácení nebo převedení přeplatku – MP KO byt, RD, rekr. objekt Městský obvod V mo5-ko-preplatek [PDF, 116 kB] -
Ohlášení k místnímu poplatku za MP KO – byt, RD, rekreační objekt Městský obvod V mo5-ko-ohlaseni [PDF, 106 kB] -
Žádost o vrácení nebo převedení přeplatku MP ze psů – dědické řízení Městský obvod V mo5-psi-dedickerzn [PDF, 116 kB] -
Žádost o vrácení nebo převedení přeplatku – MP ze psů Městský obvod V mo5-psi-vracenipvd [PDF, 115 kB] -
Ohlášení k místnímu poplatku ze psů Městský obvod V mo5-psi-ohlaseni [PDF, 132 kB] -
Odhláška od místního poplatku ze psů Městský obvod V mo5-psi-odhlaska [PDF, 178 kB] -
Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci Městský obvod VI z-vprojdok-mo6 [PDF, 576 kB] -
Žádost o umístění pevné překážky Městský obvod VI z-upp-mo6 [PDF, 504 kB] -
Žádost o povolení k připojení pozemní komunikace Městský obvod VI z-povppk-mo6 [PDF, 509 kB] -
Ohlašovací povinnost – přiznání k MP – stavební práce Městský obvod IV op-stav-mo4 [PDF, 136 kB] -
Ohlašovací povinnost – přiznání k MP – ostatní Městský obvod IV op-ost-mo4 [PDF, 128 kB] -
Ohlášení k MP ze psů – FO Městský obvod IV psi-ohlasenifo-mo4 [PDF, 171 kB] -
Odhlášení psa Městský obvod IV psi-odhl-mo4 [PDF, 115 kB] -
Ohlášení k místnímu poplatku ze psů – PO n. FOP Městský obvod IV psi-ohl-pofop-mo4 [PDF, 169 kB] -
Žádost o vrácení MP Městský obvod IV psi-vraceni-mo4 [PDF, 116 kB] -
Komunální odpad – hromadná platba Městský obvod IV tko-hp-mo4 [PDF, 92 kB] -
Komunální odpad – ohlášení vzniku poplatkové povinnosti – nemovitosti Městský obvod IV tko-ohlaseni-mo4 [PDF, 83 kB] -
Komunální odpad – ohlášení zániku poplatkové povinnosti – nemovitosti Městský obvod IV tko-zanik-mo4 [PDF, 80 kB] -
Komunální odpad – osvobození třetího a dalšího dítěte Městský obvod IV tko-o3d-mo4 [PDF, 114 kB] -
Komunální odpad – prohlášení o pobytu – nemovitosti Městský obvod IV tko-pp-mo4 [PDF, 104 kB] -
Komunální odpad – žádost o osvobození Městský obvod IV tko-osvo-mo4 [PDF, 89 kB] -
Komunální odpad – žádost o vrácení přeplatku – dědické řízení Městský obvod IV tko-vpdr-mo4 [PDF, 114 kB] -
Komunální odpad – žádost o vrácení přeplatku Městský obvod IV tko-vracenipp-mo4 [PDF, 113 kB] -
Komunální opdpad – žádost o převedení platby Městský obvod IV tko-prevplat-mo4 [PDF, 86 kB] -