Většina formulářů na tomto webu je ve formátu PDF. Nejspolehlivější cestou k jejich otevření je nejdříve je uložit na disk vašeho počítače a teprve poté otevřít standardním prohlížečem PDF souborů (jako je např. Adobe Reader).

Formuláře s odkazem ve sloupci „Vyplnit online“ je možné vyplnit a odeslat elektronicky prostřednictvím Portálu občana města Pardubic.

Stažení formuláře provedete tak, že kliknete na odkaz (název formuláře) pravým tlačítkem myši a zvolíte „Uložit cíl jako...“ nebo „Uložit odkaz jako...“ (v závislosti na tom, jaký prohlížeč používáte). Poté PDF formulář otevřete poklikáním na soubor ve složce, kam jste si ho uložili, nikoliv přímo v internetovém prohlížeči.

Název Odbor / Obvod Vyplnit online
Souhlas se sídlem pro účely prokázání právního důvodu užívání prostor dle zákona o zemědělství [PDF, 1.03 MB] Obecní živnostenský úřad -
Plná moc – zemědělský podnikatel [PDF, 1.03 MB] Obecní živnostenský úřad -
Souhlas se sídlem pro účely prokázání právního důvodu užívání prostor dle živnostenského zákona [PDF, 1.03 MB] Obecní živnostenský úřad -
Potvrzení o praxi [PDF, 1.07 MB] Obecní živnostenský úřad -
Plná moc – živnosti [PDF, 1.04 MB] Obecní živnostenský úřad -
Nahlášení osoby s pobytem – byt, RD, rekreační objekt [PDF, 151.05 kB] Městský obvod V -
Žádost o zaslání údajů pro placení místních poplatků e-mailem [DOCX, 15.37 kB] Městský obvod VII -
Žádost o zaslání údajů pro placení místních poplatků e-mailem [DOCX, 15.37 kB] Městský obvod VII -
Žádost o zasílání platebních údajů na mail [PDF, 919.13 kB] Městský obvod III -
Žádost o převedení přeplatku za místní poplatek ze psů [PDF, 174.27 kB] Městský obvod IV -
Žádost o zápis mentora [PDF, 64.48 kB] Odbor dopravy -
Žádost o zrušení zápisu mentora [PDF, 43.40 kB] Odbor dopravy -
Žádost o zasílání změn bodového hodnocení [PDF, 90.93 kB] Odbor dopravy -
Žádost o zaslání údajů emailem [PDF, 201.01 kB] Městský obvod V Vyplnit
Žádost o zaslání údajů emailem [PDF, 201.01 kB] Městský obvod V Vyplnit
Žádost o zasílání údajů pro placení místních poplatků e-mailem [DOCX, 62.53 kB] Městský obvod VI Vyplnit
Žádost o zasílání údajů pro placení místních poplatků e-mailem [DOCX, 25.67 kB] Městský obvod I -
Žádost o zasílání údajů pro placení místních poplatků e-mailem [PDF, 215.79 kB] Městský obvod I -
Žádost o nájem nebytových prostor [DOC, 242.69 kB] Městský obvod VII -
Žádost o nájem restaurace Doubravice [DOC, 241.66 kB] Městský obvod VII -
Žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru [PDF, 238.42 kB] Městský obvod VI -
Splnění ohlašovací povinnosti za užívání veřejného prostranství vyhrazeného parkování [PDF, 210.09 kB] Městský obvod VII -
Žádost o povolení umístění pevné překážky na pozemní komunikaci   [PDF, 136.32 kB] Městský obvod VII -
Žádost o zasílání údajů pro placení místních poplatků e-mailem [PDF, 127.29 kB] Městský obvod II Vyplnit
Žádost o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče [DOCX, 40.70 kB] Odbor sociálních věcí -
Čtvrtletní hlášení k poplatku z pobytu [PDF, 1.60 MB] Odbor ekonomický -
Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu [PDF, 1.08 MB] Odbor ekonomický -
Oznámení o vstupu do paušálního režimu – FÚ [PDF, 291.50 kB] Obecní živnostenský úřad -
Žádost – tržní místa v ul. Pod Břízkami, p.p.č. 2396/3 v k.ú. Pardubice [DOCX, 17.28 kB] Městský obvod V -
Žádost o byt v domě zvláštního určení [PDF, 386.81 kB] Odbor sociálních věcí -
Žádost o poskytnutí slevy na nájemném [DOCX, 41.15 kB] Odbor majetku a investic -
Čestné prohlášení k žádosti o poskytnutí slevy na nájemném [DOCX, 21.36 kB] Odbor majetku a investic -
Žádost, vyjádření k projektové dokumentaci [PDF, 10.24 kB] Městský obvod VII -
Žádost o společné vyjádření odboru životního prostředí k záměru   [PDF, 368.28 kB] Odbor životního prostředí Vyplnit
29 ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI [RTF, 78.78 kB] Městský obvod I -
28 ŽÁDOST O KÁCENÍ DŘEVIN [DOC, 42.50 kB] Městský obvod I -
27 ŽÁDOST O ZMĚNU SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ [DOC, 39.94 kB] Městský obvod I -
26 ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU MÍSTNÍHO POPLATKU [DOC, 33.79 kB] Městský obvod I -
25 UMÍSTĚNÍ LETNÍ PŘEDZAHRÁDKY [DOC, 49.66 kB] Městský obvod I -
23 TISKOPIS OHLÁŠENÍ MÍSTNÍHO POPLATKU (PLATNOST OD 1.1.2024) [DOC, 59.90 kB] Městský obvod I -
23 TISKOPIS OHLÁŠENÍ MÍSTNÍHO POPLATKU (PLATNOST DO 31.12.2023) [DOC, 62.98 kB] Městský obvod I -
22 ZELEŇ - UMÍSTĚNÍ STAVEBNÍHO ZAŘÍZENÍ NA POZEMKOVÉ PARCELE, PŘÍP. ÚČELOVÉ KOMUNIKACI [DOC, 48.64 kB] Městský obvod I -
22 ZELEŃ - VÝKOPOVÉ PRÁCE - STAVEBNÍ [DOC, 50.18 kB] Městský obvod I -
21 POVOLENÍ UMÍSTĚNÍ NOVÉHO SJEZDU [DOC, 41.98 kB] Městský obvod I -
20 VYJÁDŘENÍ K POVOLENÍ VÝJIMKY Z POČTU PARKOVACÍCH MÍST [DOC, 36.35 kB] Městský obvod I -
19 ZŘÍZENÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ [DOC, 46.08 kB] Městský obvod I -
18 ZELEŇ - UMÍSTĚNÍ STAVEBNÍHO ZAŘÍZENÍ NA POZEMKOVÉ PARCELE, PŘÍP. ÚČELOVÉ KOMUNIKACI [DOC, 48.64 kB] Městský obvod I -
17 PŘEPRAVA ZVLÁŠŤ TĚŽKÝCH NEBO ROZMĚRNÝCH PŘEDMĚTŮ [DOC, 47.10 kB] Městský obvod I -
16 UMÍSTĚNÍ STAVEBNÍHO A JINÉHO ZAŘÍZENÍ [DOC, 50.69 kB] Městský obvod I -
15 POVOLENÍ UZAVÍRKY [DOC, 43.01 kB] Městský obvod I -
14 AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA [DOC, 41.47 kB] Městský obvod I -
13 UMÍSTĚNÍ PRODEJNÍHO ZAŘÍZENÍ NA TRŽNÍM, MIMOTRŽNÍM MÍSTĚ NEBO PŘED VLASTNÍ PROVOZOVNU [DOC, 43.52 kB] Městský obvod I -
12 UMÍSTĚNÍ VELKOPLOŠNÉHO REKLAMNÍHO ZAŘÍZENÍ [DOC, 43.01 kB] Městský obvod I -
9 UMÍSTĚNÍ PŘENOSNÉHO REKLAMNÍHO ZAŘÍZENÍ [DOC, 42.50 kB] Městský obvod I -
8 TISKOPIS - PLNÁ MOC [DOC, 28.67 kB] Městský obvod I -
7 TISKOPIS - POVĚŘENÍ [DOC, 36.86 kB] Městský obvod I -
6 POSKYTNUTÍ INFORMACE DLE ZÁKONA 106-1999 Sb. [DOCX, 14.24 kB] Městský obvod I -
5 POVOLENÍ K VJEZDU [DOC, 38.91 kB] Městský obvod I -
4 POVOLENÍ PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ [DOC, 54.78 kB] Městský obvod I -
3 POŘÁDÁNÍ SPORTOVNÍCH, KULTURNÍCH, NÁBOŽENSKÝCH A DALŠÍCH AKCÍ OBDOBNÉHO CHARAKTERU [DOCX, 20.65 kB] Městský obvod I -