Většina formulářů na tomto webu je ve formátu PDF. Nejspolehlivější cestou k jejich otevření je nejdříve je uložit na disk vašeho počítače a teprve poté otevřít standardním prohlížečem PDF souborů (jako je např. Adobe Reader).

Formuláře s odkazem ve sloupci „Vyplnit online“ je možné vyplnit a odeslat elektronicky prostřednictvím Portálu občana města Pardubic.

Stažení formuláře provedete tak, že kliknete na odkaz (název formuláře) pravým tlačítkem myši a zvolíte „Uložit cíl jako...“ nebo „Uložit odkaz jako...“ (v závislosti na tom, jaký prohlížeč používáte). Poté PDF formulář otevřete poklikáním na soubor ve složce, kam jste si ho uložili, nikoliv přímo v internetovém prohlížeči.

Název Odbor / Obvod Stáhnout Vyplnit online
29 ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI Městský obvod I 29 ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI [RTF, 79 kB] -
28 ŽÁDOST O KÁCENÍ DŘEVIN Městský obvod I 28 ŽÁDOST O KÁCENÍ DŘEVIN [DOC, 42 kB] -
27 ŽÁDOST O ZMĚNU SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ Městský obvod I 27 ŽÁDOST O ZMĚNU SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ [DOC, 40 kB] -
26 ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU MÍSTNÍHO POPLATKU Městský obvod I 26 ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU MÍSTNÍHO POPLATKU [DOC, 34 kB] -
25 UMÍSTĚNÍ LETNÍ PŘEDZAHRÁDKY Městský obvod I 25 UMÍSTĚNÍ LETNÍ PŘEDZAHRÁDKY [DOC, 50 kB] -
24 - UPOZORNĚNÍ PRO PLÁTCE POPLATKU Městský obvod I 24 - UPOZORNĚNÍ PRO PLÁTCE POPLATKU [DOC, 42 kB] -
23 TISKOPIS OHLÁŠENÍ MÍSTNÍHO POPLATKU Městský obvod I 23 TISKOPIS OHLÁŠENÍ MÍSTNÍHO POPLATKU [DOC, 51 kB] -
22 ZELEŇ - UMÍSTĚNÍ STAVEBNÍHO ZAŘÍZENÍ NA POZEMKOVÉ PARCELE, PŘÍP. ÚČELOVÉ KOMUNIKACI Městský obvod I 22 ZELEŇ - UMÍSTĚNÍ STAVEBNÍHO ZAŘÍZENÍ NA POZEMKOVÉ PARCELE, PŘÍP. ÚČELOVÉ KOMUNIKACI [DOC, 49 kB] -
22 ZELEŃ - VÝKOPOVÉ PRÁCE - STAVEBNÍ Městský obvod I 22 ZELEŃ - VÝKOPOVÉ PRÁCE - STAVEBNÍ [DOC, 50 kB] -
21 POVOLENÍ UMÍSTĚNÍ NOVÉHO SJEZDU Městský obvod I 21 POVOLENÍ UMÍSTĚNÍ NOVÉHO SJEZDU [DOC, 42 kB] -
20 VYJÁDŘENÍ K POVOLENÍ VÝJIMKY Z POČTU PARKOVACÍCH MÍST Městský obvod I 20 VYJÁDŘENÍ K POVOLENÍ VÝJIMKY Z POČTU PARKOVACÍCH MÍST [DOC, 36 kB] -
19 ZŘÍZENÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ Městský obvod I 19 ZŘÍZENÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ [DOC, 46 kB] -
18 ZELEŇ - UMÍSTĚNÍ STAVEBNÍHO ZAŘÍZENÍ NA POZEMKOVÉ PARCELE, PŘÍP. ÚČELOVÉ KOMUNIKACI Městský obvod I 18 ZELEŇ - UMÍSTĚNÍ STAVEBNÍHO ZAŘÍZENÍ NA POZEMKOVÉ PARCELE, PŘÍP. ÚČELOVÉ KOMUNIKACI [DOC, 49 kB] -
17 PŘEPRAVA ZVLÁŠŤ TĚŽKÝCH NEBO ROZMĚRNÝCH PŘEDMĚTŮ Městský obvod I 17 PŘEPRAVA ZVLÁŠŤ TĚŽKÝCH NEBO ROZMĚRNÝCH PŘEDMĚTŮ [DOC, 47 kB] -
16 UMÍSTĚNÍ STAVEBNÍHO A JINÉHO ZAŘÍZENÍ Městský obvod I 16 UMÍSTĚNÍ STAVEBNÍHO A JINÉHO ZAŘÍZENÍ [DOC, 51 kB] -
15 POVOLENÍ UZAVÍRKY Městský obvod I 15 POVOLENÍ UZAVÍRKY [DOC, 43 kB] -
14 AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA Městský obvod I 14 AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA [DOC, 41 kB] -
13 UMÍSTĚNÍ PRODEJNÍHO ZAŘÍZENÍ NA TRŽNÍM, MIMOTRŽNÍM MÍSTĚ NEBO PŘED VLASTNÍ PROVOZOVNU Městský obvod I 13 UMÍSTĚNÍ PRODEJNÍHO ZAŘÍZENÍ NA TRŽNÍM, MIMOTRŽNÍM MÍSTĚ NEBO PŘED VLASTNÍ PROVOZOVNU [DOC, 44 kB] -
12 UMÍSTĚNÍ VELKOPLOŠNÉHO REKLAMNÍHO ZAŘÍZENÍ Městský obvod I 12 UMÍSTĚNÍ VELKOPLOŠNÉHO REKLAMNÍHO ZAŘÍZENÍ [DOC, 43 kB] -
11 UMÍSTĚNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - FYZICKÁ OSOBA Městský obvod I 11 UMÍSTĚNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - FYZICKÁ OSOBA [DOC, 50 kB] -
10 UMÍSTĚNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - PRÁVNICKÁ OSOBA Městský obvod I 10 UMÍSTĚNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - PRÁVNICKÁ OSOBA [DOC, 53 kB] -
9 UMÍSTĚNÍ PŘENOSNÉHO REKLAMNÍHO ZAŘÍZENÍ Městský obvod I 9 UMÍSTĚNÍ PŘENOSNÉHO REKLAMNÍHO ZAŘÍZENÍ [DOC, 42 kB] -
8 TISKOPIS - PLNÁ MOC Městský obvod I 8 TISKOPIS - PLNÁ MOC [DOC, 29 kB] -
7 TISKOPIS - POVĚŘENÍ Městský obvod I 7 TISKOPIS - POVĚŘENÍ [DOC, 37 kB] -
6 POSKYTNUTÍ INFORMACE DLE ZÁKONA 106-1999 Sb. Městský obvod I 6 POSKYTNUTÍ INFORMACE DLE ZÁKONA 106-1999 Sb. [DOCX, 14 kB] -
5 POVOLENÍ K VJEZDU Městský obvod I 5 POVOLENÍ K VJEZDU [DOC, 39 kB] -
4 POVOLENÍ PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ Městský obvod I 4 POVOLENÍ PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ [DOC, 55 kB] -
3 POŘÁDÁNÍ SPORTOVNÍCH, KULTURNÍCH, NÁBOŽENSKÝCH A DALŠÍCH AKCÍ OBDOBNÉHO CHARAKTERU Městský obvod I 3 POŘÁDÁNÍ SPORTOVNÍCH, KULTURNÍCH, NÁBOŽENSKÝCH A DALŠÍCH AKCÍ OBDOBNÉHO CHARAKTERU [DOCX, 21 kB] -
2 UMÍSTĚNÍ PEVNÉ PŘEKÁŽKY Městský obvod I 2 UMÍSTĚNÍ PEVNÉ PŘEKÁŽKY [DOC, 40 kB] -
1 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - DOČASNÝ ZÁKAZ STÁNÍ Městský obvod I 1 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - DOČASNÝ ZÁKAZ STÁNÍ [DOC, 38 kB] -
Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství Městský obvod V mo5-ohlasenip-vp [PDF, 1 MB] -
Oznámení o pořádání veřejné akce Městský obvod V mo5-verejna-akce [PDF, 252 kB] -
Ohlášení tomboly, turnaje malého rozsahu Městský obvod V mo5-tt [PDF, 154 kB] -
Žádost o vrácení nebo převedení přeplatku MP KO – dědické řízení Městský obvod V mo5-ko-dedickerzn [PDF, 116 kB] -
Žádost o vrácení nebo převedení přeplatku – MP KO Městský obvod V mo5-ko-preplatek [PDF, 116 kB] -
Žádost o vrácení nebo převedení přeplatku – MP KO byt, RD, rekr. objekt Městský obvod V mo5-ko-preplatek [PDF, 116 kB] -
Ohlášení k místnímu poplatku za MP KO – byt, RD, rekreační objekt Městský obvod V mo5-ko-ohlaseni [PDF, 106 kB] -
Žádost o vrácení nebo převedení přeplatku MP ze psů – dědické řízení Městský obvod V mo5-psi-dedickerzn [PDF, 116 kB] -
Žádost o vrácení nebo převedení přeplatku – MP ze psů Městský obvod V mo5-psi-vracenipvd [PDF, 115 kB] -
Ohlášení k místnímu poplatku ze psů Městský obvod V mo5-psi-ohlaseni [PDF, 132 kB] -
Odhláška od místního poplatku ze psů Městský obvod V mo5-psi-odhlaska [PDF, 178 kB] -
Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci Městský obvod VI z-vprojdok-mo6 [PDF, 576 kB] -
Žádost o umístění pevné překážky Městský obvod VI z-upp-mo6 [PDF, 504 kB] -
Žádost o povolení k připojení pozemní komunikace Městský obvod VI z-povppk-mo6 [PDF, 509 kB] -
Ohlašovací povinnost – přiznání k MP – stavební práce Městský obvod IV op-stav-mo4 [PDF, 136 kB] -
Ohlašovací povinnost – přiznání k MP – ostatní Městský obvod IV op-ost-mo4 [PDF, 128 kB] -
Ohlášení k MP ze psů – FO Městský obvod IV psi-ohlasenifo-mo4 [PDF, 171 kB] -
Odhlášení psa Městský obvod IV psi-odhl-mo4 [PDF, 115 kB] -
Ohlášení k místnímu poplatku ze psů – PO n. FOP Městský obvod IV psi-ohl-pofop-mo4 [PDF, 169 kB] -
Žádost o vrácení MP Městský obvod IV psi-vraceni-mo4 [PDF, 116 kB] -
Komunální odpad – hromadná platba Městský obvod IV tko-hp-mo4 [PDF, 92 kB] -
Komunální odpad – ohlášení vzniku poplatkové povinnosti – nemovitosti Městský obvod IV tko-ohlaseni-mo4 [PDF, 83 kB] -
Komunální odpad – ohlášení zániku poplatkové povinnosti – nemovitosti Městský obvod IV tko-zanik-mo4 [PDF, 80 kB] -
Komunální odpad – osvobození třetího a dalšího dítěte Městský obvod IV tko-o3d-mo4 [PDF, 114 kB] -
Komunální odpad – prohlášení o pobytu – nemovitosti Městský obvod IV tko-pp-mo4 [PDF, 104 kB] -
Komunální odpad – žádost o osvobození Městský obvod IV tko-osvo-mo4 [PDF, 89 kB] -
Komunální odpad – žádost o vrácení přeplatku – dědické řízení Městský obvod IV tko-vpdr-mo4 [PDF, 114 kB] -
Komunální odpad – žádost o vrácení přeplatku Městský obvod IV tko-vracenipp-mo4 [PDF, 113 kB] -
Komunální opdpad – žádost o převedení platby Městský obvod IV tko-prevplat-mo4 [PDF, 86 kB] -
Komunální odpad – čestné prohlášení – nemovitosti – přidělení č. p. – č. ev. Městský obvod IV tko-cpnp-mo4 [PDF, 105 kB] -
Žádost o zvláštní užívání veřejného prostranství Městský obvod IV Zadost_zvlastni-uzivani_verejne_prostranstvi [PDF, 160 kB] -
Žádost o zvláštní užívání místní komunikace Městský obvod IV Zadost_zvlastni_uzivani [PDF, 174 kB] -
Žádost o uzavírku a objížďku komunikace Městský obvod IV Zadost_uzavirka [PDF, 162 kB] -
Žádost – umístění inženýrských sítí v silničním pozemku Městský obvod IV Zadost_ulozeni_siti [PDF, 158 kB] -
Žádost o vydání povolení ke zřízení připojení (sjezdu) Městský obvod IV Zadost_pripojeni_sjezd [PDF, 164 kB] -
Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Městský obvod IV prechodna-uprava-provozu-mo4 [PDF, 145 kB] -
Žádost o posečkání úhrady, nebo o rozložení úhrady(splátky) na pokutě uložené odbory Magistrátu města Pardubic Odbor ekonomický pokuta-mag [PDF, 367 kB] -
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele – právnická osoba Obecní živnostenský úřad zapis-zppo-zu-mag [PDF, 749 kB] -
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele – fyzická osoba Obecní živnostenský úřad zapis-zpfo-zu-mag [PDF, 717 kB] -
Žádost o vystavení stejnopisu Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele Obecní živnostenský úřad osvedceni-zp-zu-mag [PDF, 367 kB] -
Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele Obecní živnostenský úřad vyrazeni-evzp-zu-mag [PDF, 367 kB] -
Žádost o výpis z evidence zemědělského podnikatele Obecní živnostenský úřad vypis-evidencezp-zu-mag [PDF, 369 kB] -
Příloha pro právnickou osobu – statutární orgán Obecní živnostenský úřad priloha-po-so-zu-mag [PDF, 678 kB] -
Oznámení změny skutečností v evidenci zemědělského podnikatele Obecní živnostenský úřad zmena-zp-zu-mag [PDF, 2 MB] -
Žádost o zrušení registrace – FÚ Obecní živnostenský úřad zruseni-reg-fu-zu-mag [PDF, 101 kB] -
Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku Obecní živnostenský úřad vypis-zr-zu-mag [PDF, 370 kB] -
Zvláštní příloha pro Finanční úřad Obecní živnostenský úřad priloha-fu-zu-mag [PDF, 100 kB] -
Změnový list Obecní živnostenský úřad zmenovy-list-zu-mag [PDF, 277 kB] -
Seznam oborů činností náležejících do živnosti volné Obecní živnostenský úřad seznam-oboru-zu-mag [PDF, 155 kB] -
Příloha pro správu sociálního zabezpečení Obecní živnostenský úřad priloha-ssz-zu-mag [PDF, 257 kB] -
Příloha k přihlášce k registraci – Organizační složky obchodního závodu – FÚ Obecní živnostenský úřad priloha-reg-osoz-zu-mag [PDF, 84 kB] -
Příloha – statutární orgán právnická osoba Obecní živnostenský úřad priloha-sorg-po-zu-mag [PDF, 147 kB] -
Příloha – statutární orgán Obecní živnostenský úřad priloha-statorg-zu-mag [PDF, 144 kB] -
Příloha – předmět podnikání Obecní živnostenský úřad priloha-predmetp-zu-mag [PDF, 78 kB] -
Příloha – provozovny Obecní živnostenský úřad priloha-provozovny-zu-mag [PDF, 99 kB] -
Příloha – odpovědný zástupce Obecní živnostenský úřad odp-zast-priloha-zu-mag [PDF, 154 kB] -
Přihláška k regsitarci - vlastníci právnické osoby, která má sídlo v zahraničí, ale skutečné místo vedení v ČR – FÚ Obecní živnostenský úřad registrace-po-zahr-zu-mag [PDF, 169 kB] -
Přihláška k registraci pro právnickou osobu – FÚ Obecní živnostenský úřad registrace-po-zu-mag [PDF, 120 kB] -
Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny – FÚ Obecní živnostenský úřad reg-pokladny-zu-mag [PDF, 89 kB] -
Přihláška k registraci pro fyzickou osobu – FÚ Obecní živnostenský úřad registrace-fo-zu-mag [PDF, 126 kB] -