Právní předpis
Účinnost
Podnikatelé, živnosti, kterých se změna týkáPovinnostNesplnění povinnostiTermín splnění

zákon č. 111/1994 Sb.

1.8.1994

podnikatelé provozující koncesovanou živnost Silniční motorová dopravadopravnímu úřadu prokázat trvání finanční způsobilosti pro velká vozidlaživnostenský úřad zruší nebo změní rozsah koncese31.7.2022
(na žádost 31.8.2022)

zákon č. 39/2020 Sb., zákon č. 190/2020 Sb.

3.3.2020

podnikatel, který byl před účinností zákona oprávněn poskytovat realitní zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné a hodlá v poskytování realitního zprostředkování pokračovat, je povinnen před uplynutím doby 12 měsíců ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost Realitní zprostředkováníohlásit vázanou živnost a doložit živnostenskému úřadu doklady prokazující splnění podmínek odborné způsobilosti
oprávnění k poskytování realitního zprostředkování v rámci volné živnosti zanikádo 3.3.2022 včetně