Komise pro školství, kulturu a tělovýchovu

  • předseda komise: Pavel Nevečeřal
  • členové komise: Mgr. Veronika Kelnerová; Mgr. Vladimír Martinec; Ivana Dolečková; Mgr. Marek Holub; Martina Dračínská Loosová; Mgr. Josef Sýkora

Komise pro rozvoj městského obvodu

  • ​​​​​​​předseda komise: Ing. arch. Jaroslav Menšík
  • členové komise: Pavel Kvapil; Jan Skutil; Mgr. David Kollert, PaedDr. Hana Tomanová; Ing. Jiří Lejhanec; Ing. arch. Milan Košař; Mgr. Michal Drenko MSc.; Mgr. Filip Sedlák; Mgr. Bohdan Šeda