Členové kontrolního výboru
Mgr. Jan Metelka – předseda
Ing. Pavol Škuliga
Ing. František Polák
Adéla Zdráhalová
Ing. David Roček