Omezení dopravy z důvodu výstavby obchvatu

Po mnoha letech očekávání a příprav se konečně rozbíhá stavba severovýchodního obchvatu města Pardubic. Oficiální název stavby zní "I/36 Pardubice - Trnová, Fáblovka, Dubina" a na stránkách investora, tj. Ředitelství silnic a dálnic, jsou k dispozici podrobnější informace včetně pěkné vizualizace

Jedna z prvních etap stavby se bude týkat úprav křižovatky Poděbradská - Bohdanečská - Trnovská (u Kalvodů), přeložek inženýrských sítí a napojení nového úseku obchvatu směrem k budoucí nové okružní křižovatce u Baumaxu. V souvislosti s uvedenými stavebními pracemi bude omezen provoz na ulici Poděbradské v úseku od křižovatky u Kalvodů po stávající miniokružní křižovatku u Baumaxu. Předpokládá se, že provoz zde bude sveden do jednoho jízdního pruhu s tím, že by průjezd byl možný ve směru z centra. Ve směru do centra by mohla jezdit jen vozidla městské hromadné dopravy a ostatní by musela využít objížďky - osobní vozidla přes Trnovou a Bělehradskou, nákladní vozidla přes Staré Hradiště. Objízdné trasy jsou přehledně vyznačeny v níže přiložené mapce. Počátek uzavírky byl původně plánován na 15. 5. 2023, ale pravděpodobně nastane až o týden později, tj. 22. 5. 2023. Omezení dopravy v tomto úseku by mělo trvat do konce září 2023.