Program rozvoje MO VII na léta 2019-2022

Vážení spoluobčané,

tak, jako na začátku každého volebního období je vám předkládán čtyřletý plán činnosti samosprávy a úřadu našeho městského obvodu. Naše území je historicky členěno do několika místních částí, a to je třeba respektovat. Proto se snažíme co nejvíce přizpůsobit konkrétním zvyklostem tak, aby byly spravedlivě rozděleny dostupné finance a činnost zaměstnanců úřadu.  

V programu rozvoje jsou zahrnuty požadavky občanů tak, jak je dlouhodobě evidujeme a jak je preferují jednotliví zastupitelé volebních stran, které jste do vedení radnice vybrali. V textové části se dočtete o záměrech všeobecného fungování úřadu, včetně služeb pro občany, péče o svěřený majetek města, péče o sportovní a kulturní vyžití, údržby zeleně a komunikací atd. Tabulková část je výčet zamýšlených investic v jednotlivých místních částech za předpokladu, že příjmová část rozpočtu bude plněna dle dlouhodobého plánu.  

Cílem celého snažení je to, aby se vám ve vašem bydlišti žilo co nejlépe a abyste si našeho společného území vážili.

Vítězslav Čapek