• Informace o získání bytu lze najít v platné směrnici Nakládání s byty a s prostory sloužícími k podnikání – viz níže.
  • Formulář Žádost o byt v domě zvláštního určení (formulář je nutné stáhnout na disk počítače a otevřít v Adobe Readeru)

Životní situace

Co musím zařídit při úmrtí/odstěhování nájemce při vedení spol. domácnosti?

Kontaktovat pronajímatele, Magistrát města Pardubic, odbor majetku a investic, oddělení správy bytových domů a nebytových prostor, U Divadla 826, Pardubice nebo osobně navštívit oddělení správy bytových domů a nebytových prostor Magistrátu města Pardubic, písemně oznámit (doložit), že jste vedl(a, i) společnou domácnost s nájemcem (popř. se společnými nájemci) a nemáte jinou možnost bydlení.

Chci vyměnit zařizovací předmět, jak mám postupovat?

Nájemce uplatní požadavek u pronajímatele – oddělení správy bytových domů a nebytových prostor Magistrátu města Pardubic, U Divadla č.p. 828, Pardubice.

Technik oddělení posoudí skutečný stav předmětu v závislosti na jeho životnosti. Shledá - li žádost oprávněnou, je zařizovací předmět vyměněn.

Prodává město byty?

Byty ve vlastnictví města jsou prodávány formou veřejné dobrovolné dražby.

Volné byty se prodávají ve veřejné dražbě, která je také vyhlašována nepravidelně. Stejně jako u výběrových řízení je třeba sledovat informace v Radničním zpravodaji nebo se průběžně informovat na odboru majetku a investic.

Jak a kde se mohu dozvědět, jakým způsobem mohu v Pardubicích získat k pronájmu městský byt?

Stát se nájemcem obecního bytu je možné pouze v případě, že žadatel splní podmínky, které upravuje Směrnice Nakládání s byty a s prostory sloužícími podnikání (Směrnice 9/2021) [PDF, 569 kB]

Po seznámení se Směrnicí se zájemce o nájem bytu osobně dostaví na Magistrát města Pardubic, U Divadla č. p. 826, Pardubice, na odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb a prevence nebo na odbor majetku a investic, oddělení správy bytových domů a nebytových prostor MmP, kde se zájemce o pronájem bytu seznámí s dalšími podmínkami k podání žádosti, obdrží další informace a následně mu bude předán k vyplnění formulář k pronájmu městského bytu.  

Mají Pardubice nějaké byty pro seniory, jak podat žádost ?

Ano, mají. V současné době spravuje město cca 500 bytů určených pro seniory. Stát se nájemcem obecního bytu pro seniory a občany, pobírající důchod II. a III., je možné pouze v případě, že žadatel splní podmínky, které upravuje Směrnice Nakládání s byty a s prostory sloužícími podnikání (Směrnice 9/2021) [PDF, 569 kB]

Po seznámení se Směrnicí vyplní zájemce o nájem bytu přiložený formulář, který doručí na Magistrát města Pardubic, odbor majetku a investic, oddělení správy bytových domů a nebytových prostor, U Divadla č. p. 826, Pardubice nebo osobně navštíví oddělení správy bytových domů a nebytových prostor MmP, kde mu budou výše uvedené materiály předány.