Příjmení, jméno, tituly, e-mail, telefon Odbor, oddělení Adresa, dveře Funkce, popis
Adámková Iveta
Iveta.Adamkova@mmp.cz
+420 466 859 520
Odbor správních agend
Oddělení občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel
nám. Republiky 12
N110
Referent
Antošová Pavlína, Mgr.
Pavlina.Antosova@mmp.cz
+420 466 859 181
Obecní živnostenský úřad
Oddělení kontrolní a správní
Gorkého 489
G201
Referent
Badžgoňová Dagmar
Dagmar.Badzgonova@mmp.cz
+420 466 859 649
Odbor majetku a investic
Oddělení správy bytových domů a nebytových prostor
U Divadla 828
D103
Referent
Bakrlík David, Ing.
David.Bakrlik@mmp.cz
+420 466 859 200
Odbor informačních technologií
Oddělení technické podpory
Štrossova 44
S121
Vedoucí oddělení
Baloušková Ilona, Ing.
Ilona.Balouskova@mmp.cz
+420 466 859 681
Odbor ekonomický
Oddělení daní a daňových pohledávek
nám. Republiky 12
N244
Vedoucí oddělení
Bartošová Iva, Mgr.
Iva.Bartosova@mmp.cz
+420 466 859 631
Odbor sociálních věcí U Divadla 828
D208
Vedoucí odboru
Bauerová Zlata, Mgr.
Zlata.Bauerova@mmp.cz
+420 466 859 397
Obecní živnostenský úřad
Oddělení registrace
Gorkého 489
G009
Referent
Beranová Veronika, Ing.
Veronika.Beranova@mmp.cz
+420 466 859 122
Odbor hlavního architekta
Oddělení územního plánování
Štrossova 44
S002
Referent
Bláhová Zuzana, Ing.
Zuzana.Blahova@mmp.cz
+420 466 859 384
Obecní živnostenský úřad
Oddělení registrace
Gorkého 489
G008
Referent
Bobková Jitka
Jitka.Bobkova@mmp.cz
+420 466 859 528
Odbor majetku a investic
Oddělení ekonomické
U Divadla 828
D303
Referent
Bobková Jana
Jana.Bobkova@mmp.cz
+420 466 859 161
Stavební úřad
Oddělení stavebního úřadu II.
Štrossova 44
S201
Referent
Borovičková Andrea
Andrea.Borovickova@mmp.cz
+420 466 859 813
Odbor sociálních věcí
Oddělení sociálních služeb a prevence
U Divadla 828
D211
Referent
Brandejská Jana
Jana.Brandejska@mmp.cz
+420 466 859 606
Kancelář tajemníka
Oddělení hospodářské správy - úsek provozní
nám. Republiky 12
N2115
Referent
Braunová Lenka
Lenka.Braunova@mmp.cz
+420 466 859 373
Odbor dopravy
Oddělení registru vozidel
Černá za Bory - Průmyslová 381
CZB13
Referent
Brázdová Dana, Ing. arch.
Dana.Brazdova@mmp.cz
+420 466 859 209
Odbor hlavního architekta
Oddělení architektonické a urbanistické koncepce
Štrossova 44
S019
Referent
Brázdová Lucie, Mgr.
Lucie.Brazdova@mmp.cz
+420 466 859 750
Odbor sociálních věcí
Oddělení sociální péče
U Divadla 828
D203
Referent
Brych Michal
Michal.Brych@mmp.cz
+420 466 859 563
Kancelář tajemníka
Oddělení hospodářské správy - úsek autoprovozu
Pernštýnské náměstí 1
PA046
Referent
Budínská Jana
Jana.Budinska@mmp.cz
+420 466 859 727
Kancelář tajemníka
Oddělení spisové služby
nám. Republiky 12
N2114
Referent
Buchalová Alena
Alena.Buchalova@mmp.cz
+420 466 859 657
Odbor dopravy
Oddělení dopravně správních agend
nám. Republiky 12
N127
Referent
Bukačová Alena
Alena.Bukacova@mmp.cz
+420 466 859 544
Kancelář tajemníka
Oddělení hospodářské správy - úsek provozní
Pernštýnské náměstí 1
PB119
Referent
Burdová Martina
Martina.Burdova@mmp.cz
+420 466 859 620
Odbor sociálních věcí
Oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí
U Divadla 828
D207
Referent
Bureš Pavel, Ing.
Pavel.Bures@mmp.cz
+420 466 859 363
Odbor dopravy
Oddělení koncepce dopravy
nám.Republiky 12
N248
Referent
Cabrnoch Tomáš, Ing.
Tomas.Cabrnoch@mmp.cz
+420 466 859 493
Kancelář primátora
Úsek vnějších vztahů
Pernštýnské náměstí 1
PA312
Referent
Cibulka Michal
Michal.Cibulka@mmp.cz
+420 466 859 605
Kancelář primátora
Oddělení krizového řízení
nám. Republiky 12
N2408
Referent
Cirkl Martin
Martin.Cirkl@mmp.cz
+420 466 859 133
Odbor informačních technologií
Oddělení technické podpory
Štrossova 44
S102
Správce informačních a komunikačních technologií
Czagan Jan, Ing.
Jan.Czagan@mmp.cz
+420 466 859 316
Odbor informačních technologií
Oddělení strategie a IT služeb
Štrossova 44
S120
Vedoucí oddělení
Čada Miroslav, Ing.
Miroslav.Cada@mmp.cz
+420 466 859 479
Odbor rozvoje a strategie Pernštýnské náměstí 1
PC308
Vedoucí odboru
Čapková Šárka, Bc
Sarka.Capkova@mmp.cz
+420 466 859 619
Odbor správních agend
Oddělení přestupků
nám. Republiky 12
N213
Referent
Čermáková Monika, Mgr.
Monika.Cermakova@mmp.cz
+420 466 859 450
Odbor sociálních věcí
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
U Divadla 828
D417
Referent
Černá Pavla, Mgr.
Pavla.Cerna@mmp.cz
+420 466 859 164
Odbor hlavního architekta
Oddělení územního plánování
Štrossova 44
S002
Referent
Černá Petra, Ing.
Petra.Cerna@mmp.cz
+420 466 859 682
Odbor ekonomický
Oddělení daní a daňových pohledávek
nám. Republiky 12
N247
Referent
Červená Ivana, Ing.
Ivana.Cervena@mmp.cz
+420 466 859 175
Odbor hlavního architekta
Oddělení územního plánování
Štrossova 44
S107
Referent
Denková Monika
Monika.Denkova@mmp.cz
+420 466 859 458
Odbor ekonomický
Oddělení rozpočtu
Pernštýnské náměstí 1
PB303
Referent
Dienová Monika, Ing.
Monika.Dienova@mmp.cz
+420 466 859 172
Stavební úřad
Oddělení stavebního úřadu II.
Štrossova 44
S207
Referent
Dočkalová Jana
Jana.Dockalova@mmp.cz
+420 466 859 382
Obecní živnostenský úřad
Oddělení registrace
Gorkého 489
G104
Referent
Dolanová Ivana, Mgr.
Ivana.Dolanova@mmp.cz
+420 466 859 431
Kancelář primátora
Tiskový úsek
Pernštýnské náměstí 1
PA311
Referent
Dolečková Hana
Hana.Doleckova@mmp.cz
+420 466 859 184
Kancelář tajemníka
Oddělení kontroly
Štrossova 44
S321
Referent
Dolejský Pavel
Pavel.Dolejsky@mmp.cz
Kancelář tajemníka
Oddělení hospodářské správy - úsek provozní
Pernštýnské náměstí 1
PA112
Referent
Doležalová Blanka, Ing.
Blanka.Dolezalova@mmp.cz
+420 466 859 530
Odbor rozvoje a strategie
Oddělení strategického plánu a projektového managementu
Pernštýnské náměstí 1
PC303
Referent
Dosedělová Šárka
Sarka.Dosedelova@mmp.cz
+420 466 859 734
Odbor dopravy
Oddělení registru vozidel
Černá za Bory - Průmyslová 381
CZB5
Referent
Dostálková Jolana, DiS.
Jolana.Dostalkova@mmp.cz
+420 466 859 386
Obecní živnostenský úřad
Oddělení registrace
Gorkého 489
G011
Referent
Dostálová Lucie, Bc.
Lucie.Dostalova@mmp.cz
+420 466 859 830
Odbor správních agend
Oddělení občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel
nám. Republiky 12
N105
Referent
Drášilová Petra
Petra.Drasilova@mmp.cz
+420 466 859 738
Odbor správních agend
Oddělení občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel
nám. Republiky 12
N105
Referent
Drobílková Jana, Ing.
Jana.Drobilkova@mmp.cz
+420 466 859 396
Obecní živnostenský úřad
Oddělení kontrolní a správní
Gorkého 489
G208
Referent
Dubravčíková Vladimíra
Vladimira.Dubravcikova@mmp.cz
+420 466 859 149
Stavební úřad
Oddělení stavebního úřadu I.
Štrossova 44
S221
Referent
Dundáčková Lenka, Ing.
Lenka.Dundackova@mmp.cz
+420 466 859 389
Obecní živnostenský úřad
Oddělení registrace
Gorkého 489
G109
Vedoucí oddělení
Dvořáček Pavel, DiS.
Pavel.Dvoracek@mmp.cz
+420 466 859 188
Odbor životního prostředí
Oddělení ochrany přírody
Štrossova 44
S301
Referent
Dvořáček Jan, Ing.
Jan.Dvoracek@mmp.cz
+420 466 859 449
Odbor majetku a investic
Oddělení investic a technické správy
U Divadla 828
D301
Referent
Dvořák Petr
Petr.Dvorak@mmp.cz
+420 466 859 736
Odbor správních agend
Oddělení přestupků
nám. Republiky 12
N208
Referent
Dvořák Lukáš, Ing.
Lukas.Dvorak@mmp.cz
+420 466 859 482
Odbor školství, kultury a sportu
Ekonomické oddělení
Pernštýnské náměstí 1
PA304
Vedoucí oddělení
Dvořáková Petra, Ing.
Petra.Dvorakova@mmp.cz
+420 466 859 474
Odbor ekonomický
Úsek finanční strategie
Pernštýnské náměstí 1
PB306
Referent
Eremiášová Šárka
Sarka.Eremiasova@mmp.cz
+420 466 859 327
Odbor majetku a investic
Oddělení ekonomické
U Divadla 828
D112
Referent
Falhaur Karel, Ing.
Karel.Falhaur@mmp.cz
+420 466 859 723
Odbor správních agend
Úsek památkové péče
nám. Republiky 12
N130
Referent
Fauler Lukáš, Ing.
Lukas.Fauler@mmp.cz
+420 466 859 552
Odbor školství, kultury a sportu
Ekonomické oddělení
Pernštýnské náměstí 1
PA326
Referent
Ferancová Martina, Mgr.
Martina.Ferancova@mmp.cz
+420 466 859 624
Odbor sociálních věcí
Oddělení sociální péče
U Divadla 828
D201
Referent
Fiedler Luděk
Ludek.Fiedler@mmp.cz
+420 466 859 195
Odbor dopravy
Oddělení silniční dopravy, silničního hospodářství a speciálního stavebního úřadu
nám.Republiky 12
N121
Referent
Fiedlerová Jana, Mgr.
Jana.Fiedlerova@mmp.cz
+420 466 859 533
Odbor školství, kultury a sportu
Oddělení kultury a cestovního ruchu
třída Míru 90
T105
Referent
Flegr Jaromír, Bc.
Jaromir.Flegr@mmp.cz
+420 466 859 121
Odbor informačních technologií
Oddělení strategie a IT služeb
Štrossova 44
S106
Správce webových aplikací
Flégrová Eva
Eva.Flegrova@mmp.cz
+420 466 859 630
Odbor sociálních věcí
Oddělení sociálních služeb a prevence
U Divadla 828
D209
Referent
Fliedr Zdeněk
Zdenek.Fliedr@mmp.cz
+420 466 859 162
Odbor životního prostředí
Oddělení vodního hospodářství
Štrossova 44
S313
Referent
Fránová Michaela
Michaela.Franova@mmp.cz
+420 466 859 720
Kancelář primátora
Oddělení krizového řízení
nám. Republiky 12
N2406
Referent
Frintová Lenka
Lenka.Frintova@mmp.cz
+420 466 859 205
Odbor dopravy
Oddělení registru vozidel
Černá za Bory - Průmyslová 381
CZB12
Referent
Frýdová Radmila, Ing.
Radmila.Frydova@mmp.cz
+420 466 859 191
Odbor životního prostředí
Oddělení odpadů a ovzduší
Štrossova 44
S309
Referent
Führerová Zora, Ing.
Zora.Fuhrerova@mmp.cz
+420 466 859 455
Odbor rozvoje a strategie
Oddělení dotačního managementu
Pernštýnské náměstí 1
PC201
Referent
Gálová Dagmar, Ing.
Dagmar.Galova@mmp.cz
+420 466 859 385
Obecní živnostenský úřad
Oddělení registrace
Gorkého 489
G003
Referent
Groholová Hana
Hana.Groholova@mmp.cz
+420 466 859 147
Odbor majetku a investic
Oddělení pozemků a převodu nemovitostí
U Divadla 828
D304
Referent
Hadrovský Zdeněk
Zdenek.Hadrovsky@mmp.cz
+420 466 859 858
Odbor majetku a investic
Oddělení investic a technické správy
U Divadla 828
D301
Vedoucí oddělení
Hainová Daniela, Mgr.
Daniela.Hainova@mmp.cz
+420 466 859 636
Odbor sociálních věcí
Úsek terénní sociální práce
U Divadla 828
D411
Referent
Hájková Monika, Ing.
Monika.Hajkova@mmp.cz
+420 466 859 406
Kancelář tajemníka
Oddělení hospodářské správy - úsek provozní
Pernštýnské náměstí 1
PB117
Referent
Hájková Jitka
Jitka.Hajkova@mmp.cz
+420 466 859 437
Kancelář primátora
Organizační oddělení
Pernštýnské náměstí 1
PA207
Sekretariát
Hálová Ivana
Ivana.Halova@mmp.cz
+420 466 859 459
Odbor ekonomický
Oddělení účetnictví
Pernštýnské náměstí 1
PB209
Referent
Harišová Petra, Ing.
petra.harisova@mmp.cz
+420 466 859 444
Odbor rozvoje a strategie
Oddělení dotačního managementu
Pernštýnské náměstí 1
PC309
Vedoucí oddělení
Harvánková Jana, Ing.
Jana.Harvankova@mmp.cz
+420 466 859 439
Odbor školství, kultury a sportu
Ekonomické oddělení
Pernštýnské náměstí 1
PA327
Referent
Hauková Monika, Mgr.
Monika.Haukova@mmp.cz
+420 466 859 621
Kancelář tajemníka
Právní oddělení
nám. Republiky 12
N207
Referent
Havlíková Olga, Mgr.
Olga.Havlikova@mmp.cz
+420 466 859 532
Odbor školství, kultury a sportu
Oddělení školství
Pernštýnské náměstí 1
PB109
Vedoucí oddělení
Hebr Martin
Martin.Hebr@mmp.cz
+420 466 859 402
Odbor majetku a investic
Oddělení investic a technické správy
U Divadla 828
D317
Referent, zastupuje vedoucího oddělení
Herzánová Romana
Romana.Herzanova@mmp.cz
+420 466 859 377
Odbor dopravy
Oddělení dopravně správních agend
nám. Republiky 12
N128
Referent
Heřmanová Irena
Irena.Hermanova@mmp.cz
+420 466 859 739
Odbor správních agend
Oddělení občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel
nám. Republiky 12
N104
Referent
Hlaváčková Radka
Radka.Hlavackova@mmp.cz
+420 466 859 187
Odbor majetku a investic
Oddělení pozemků a převodu nemovitostí
U Divadla 828
D304
Referent
Hloušková Kamila, Mgr.
Kamila.Hlouskova@mmp.cz
+420 466 859 839
Odbor správních agend
Oddělení deliktů provozovatele vozidla
17. listopadu 303
L002
Referent
Hnízdová Dana, Bc.
Dana.Hnizdova@mmp.cz
+420 466 859 632
Odbor sociálních věcí
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
U Divadla 828
D401
Vedoucí oddělení
Hoffman Filip, Ing.
Filip.Hoffman@mmp.cz
+420 466 859 551
Odbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace třída Míru 90
T0108
Vedoucí odboru
Holéci Zuzana, Bc., DiS.
Zuzana.Holeci@mmp.cz
+420 466 859 626
Odbor sociálních věcí
Oddělení sociální péče
U Divadla 828
D201
Referent
Holečková Dana, Bc
Dana.Holeckova@mmp.cz
+420 466 859 781
Odbor sociálních věcí
Úsek terénní sociální práce
U Divadla 828
D403
Referent
Holečková Gabriela
Gabriela.Holeckova@mmp.cz
+420 466 859 130
Odbor majetku a investic
Oddělení pozemků a převodu nemovitostí
U Divadla 828
D105
Referent
Holeková Michaela, Bc.
Michaela.Holekova@mmp.cz
+420 466 859 484
Odbor rozvoje a strategie Pernštýnské náměstí 1
PC303
Referent
Holická Tereza
Tereza.Holicka@mmp.cz
+420 466 859 165
Stavební úřad
Oddělení stavebního úřadu II.
Štrossova 44
S202
Referent
Holická Johana
Johana.Holicka@mmp.cz
+420 466 859 854
Odbor majetku a investic
Oddělení investic a technické správy
U Divadla 828
D302
Referent
Holingerová Eva, Ing.
Eva.Holingerova@mmp.cz
+420 466 859 537
Odbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace třída Míru 90
T0109
Referent
Horáčková Strnadová Markéta, Ing.
Marketa.Strnadova@mmp.cz
+420 466 859 215
Odbor životního prostředí
Oddělení vodního hospodářství
Štrossova 44
S313
Referent
Horák Matěj, Bc.
Matej.Horak@mmp.cz
+420 466 859 118
Odbor informačních technologií
Oddělení strategie a IT služeb
Štrossova 44
S101
Správce informačních a komunikačních technologií
Horká Petra
Petra.Horka@mmp.cz
+420 466 859 721
Kancelář tajemníka
Oddělení spisové služby
Nám. Republiky 12
N101
Referent
Hrabal Jan, Ing.
Jan.Hrabal@mmp.cz
+420 466 859 506
Vedení města
Náměstek primátora
Pernštýnské náměstí 1
PA203
Náměstek primátora
Hrádek Dalimil, Ing.
Dalimil.Hradek@mmp.cz
+420 466 859 166
Odbor hlavního architekta
Úsek technické podpory
Štrossova 44
S005
Referent
Hradilová Lenka, Ing.
Lenka.Hradilova@mmp.cz
+420 466 859 655
Odbor správních agend
Oddělení deliktů provozovatele vozidla
17. listopadu 303
L003
Vedoucí oddělení
Hrdá Bohuslava, Ing.
Bohuslava.Hrda@mmp.cz
+420 466 859 173
Odbor majetku a investic
Oddělení správy bytových domů a nebytových prostor
U Divadla 828
D109
Referent
Hrušková Iveta
Iveta.Hruskova@mmp.cz
+420 466 859 658
Odbor dopravy
Oddělení dopravně správních agend
nám. Republiky 12
N125
Referent
Hřib Jakub, Mgr.
Jakub.Hrib@mmp.cz
+420 466 859 427
Odbor školství, kultury a sportu
Úsek Evropský spolkový dům
Pernštýnské náměstí 54
ESD
Referent
Huňková Katarína, Ing.
Katarina.Hunkova@mmp.cz
+420 466 859 127
Odbor majetku a investic
Oddělení ekonomické
U Divadla 828
D120
Referent
Hyláková Natálie, Ing.
Natalie.Hylakova@mmp.cz
Odbor školství, kultury a sportu
MAP rozvoje vzdělávání ORP Pardubice II
Pernštýnské náměstí 1
PB108
Manažerka projektu
Chaloupková Jitka, Ing.
Jitka.Chaloupkova@mmp.cz
+420 466 859 512
Odbor školství, kultury a sportu
Ekonomické oddělení
Pernštýnské náměstí 1
PA303
Referent
Chejnovská Lenka, Ing., DiS.
Lenka.Chejnovska@mmp.cz
+420 466 859 394
Obecní živnostenský úřad
Oddělení kontrolní a správní
Gorkého 489
G110
Referent
Chmelíková Petra
Petra.Chmelikova@mmp.cz
+420 466 859 517
Kancelář primátora
Organizační oddělení
Pernštýnské náměstí 1
PA210
Sekretariát
Chovancová Martina, Ing.
Martina.Chovancova@mmp.cz
+420 466 859 699
Odbor správních agend
Oddělení občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel
nám. Republiky 12
N139
Referent
Chroustová Marie, Bc.
Marie.Chroustova@mmp.cz
+420 466 859 354
Odbor dopravy
Oddělení koncepce dopravy
nám.Republiky 12
N226
Referent
Chvojka Renata Arwen, Ing.
Renata.Hochmanova@mmp.cz
+420 466 859 441
Odbor ekonomický
Oddělení rozpočtu
Pernštýnské náměstí 1
PB305
Vedoucí oddělení
Chvojková Alena, Bc.
Alena.Chvojkova@mmp.cz
+420 466 859 190
Stavební úřad
Oddělení stavebního úřadu II.
Štrossova 44
S207
Referent
Ilichová Květuše
Kvetuse.Ilichova@mmp.cz
+420 466 859 607
Kancelář tajemníka
Oddělení spisové služby
nám. Republiky 12
N101
Vedoucí oddělení
Jadrný Martin
Martin.Jadrny@mmp.cz
+420 466 859 318
Odbor správních agend
Oddělení deliktů provozovatele vozidla
17. listopadu 303
L002
Referent
Jágr Miroslav, Bc.
Miroslav.Jagr@mmp.cz
+420 466 859 668
Odbor informačních technologií
Oddělení technické podpory
Štrossova 44
S102
Správce informačních a komunikačních technologií
Jakša Helena, Bc.
Helena.Jaksa@mmp.cz
+420 466 859 741
Odbor sociálních věcí
Oddělení sociálních služeb a prevence
U Divadla 828
D212
Referent
Jamber Václav
Vaclav.Jamber@mmp.cz
+420 466 859 372
Odbor dopravy
Oddělení registru vozidel
Černá za Bory - Průmyslová 381
CZB1
Referent
Janata Petr
Petr.Janata@mmp.cz
+420 466 859 216
Odbor majetku a investic
Oddělení správy bytových domů a nebytových prostor
U Divadla 828
D101
Referent
Janiš Antonín
Antonin.Janis@mmp.cz
+420 466 859 751
Odbor rozvoje a strategie
Oddělení strategického plánu a projektového managementu
Pernštýnské náměstí 1
PC202
Referent
Janošová Jana
Jana.Janosova@mmp.cz
+420 466 859 481
Odbor ekonomický
Oddělení rozpočtu
Pernštýnské náměstí 1
PB304
Referent
Jánský Radek
Radek.Jansky@mmp.cz
+420 466 859 564
Kancelář tajemníka
Oddělení hospodářské správy - úsek autoprovozu
Pernštýnské náměstí 1
PA046
Referent
Javůrková Alena
Alena.Javurkova@mmp.cz
+420 466 859 186
Odbor majetku a investic
Oddělení pozemků a převodu nemovitostí
U Divadla 828
D305
Referent
Jedličková Lenka
Lenka.jedlickova@mmp.cz
+420 466 859 341
Odbor dopravy
Oddělení registru vozidel
Černá za Bory - Průmyslová 381
CZB2
Referent
Jelínek Radim, Ing. Mgr., Ph.D.
Radim.Jelinek@mmp.cz
+420 466 859 440
Kancelář primátora Pernštýnské náměstí 1
PA310
Vedoucí odboru
Jelínková Lenka, Mgr.
Lenka.Jelinkova2@mmp.cz
+420 466 859 685
Odbor ekonomický
Oddělení daní a daňových pohledávek
nám. Republiky 12
N247
Referent
Jeřábek František
Frantisek.Jerabek@mmp.cz
+420 466 859 565
Kancelář tajemníka
Oddělení hospodářské správy - úsek autoprovozu
Pernštýnské náměstí 1
PA046
Referent
Jiráková Nikola
Nikola.Jirakova@mmp.cz
+420 466 859 475
Odbor rozvoje a strategie
Oddělení dotačního managementu
Pernštýnské náměstí 1
PC202
Referent
Jírková Diana
Diana.Jirkova@mmp.cz
+420 466 859 820
Odbor správních agend nám. Republiky 12
N224
Sekretariát
Jirout Ondřej, Bc.
Ondrej.Jirout@mmp.cz
+420 466 859 152
Odbor majetku a investic
Oddělení ekonomické
U Divadla 828
D119
Referent
Jiroutová Michaela, Bc.
Michaela.Jiroutova@mmp.cz
+420 466 859 764
Odbor správních agend
Oddělení přestupků
nám. Republiky 12
N208
Referent
Jirsa Tomáš, Bc.
Tomas.Jirsa@mmp.cz
+420 466 859 507
Kancelář primátora Pernštýnské náměstí 1
PA311
Referent
Juračková Zuzana, Ing.
Zuzana.Jurackova@mmp.cz
+420 466 859 219
Odbor hlavního architekta
Oddělení architektonické a urbanistické koncepce
Štrossova 44
S113
Referent
Kadičová Eva, Ing.
Eva.Kadicova@mmp.cz
+420 466 859 203
Stavební úřad
Oddělení stavebního úřadu I.
Štrossova 44
S221
Referent
Kalinová Romana
Romana.Kalinova@mmp.cz
+420 466 859 380
Obecní živnostenský úřad Gorkého 489
G203
Asistentka ved. odboru
Kamenická Iva, Ing.
Iva.Kamenicka@mmp.cz
+420 466 859 531
Odbor školství, kultury a sportu
Oddělení školství
Pernštýnské náměstí 1
PB107
Referent
Kantůrek Jaroslav
Jaroslav.Kanturek@mmp.cz
+420 466 859 615
Odbor správních agend
Oddělení přestupků
nám. Republiky 12
N213
Referent
Karč Pavel, Mgr.
Pavel.Karc@mmp.cz
+420 466 859 717
Odbor správních agend
Oddělení přestupků
nám. Republiky 12
N204
Referent
Kašová Marie, Ing.
Marie.Kasova@mmp.cz
+420 466 859 163
Stavební úřad
Oddělení stavebního úřadu II.
Štrossova 44
S207
Referent
Kašparová Ilona
Ilona.Kasparova@mmp.cz
+420 466 859 558
Odbor majetku a investic
Oddělení ekonomické
U Divadla 828
D303
Referent
Kavalírová Adéla, Mgr.
Adela.Kavalirova@mmp.cz
+420 466 859 105
Kancelář tajemníka
Právní oddělení
Pernštýnské náměstí 1
PD310
Referent
Kazdová Viera
Viera.Kazdova@mmp.cz
+420 466 859 701
Odbor správních agend
Oddělení matriky
nám. Republiky 12
N116
Matrika manželství a reg. partnerství
Klčová Jiřina
Jirina.Klcova@mmp.cz
+420 466 859 509
Vedení města
Náměstek primátora
Pernštýnské náměstí 1
PA211
Náměstek primátora
Klínská Lenka
Lenka.Klinska@mmp.cz
+420 466 859 335
Odbor majetku a investic
Oddělení ekonomické
U Divadla 828
D117
Referent
Klofanda Jaroslav
Jaroslav.Klofanda@mmp.cz
Kancelář tajemníka
Oddělení hospodářské správy - úsek provozní
Pernštýnské náměstí 1
PA112
Referent
Kloučková Kateřina
Katerina.Klouckova@mmp.cz
+420 466 859 728
Odbor správních agend
Oddělení přestupků
nám. Republiky 12
N210
Referent
Kňazovická Miriama, Mgr.
Miriama.Knazovicka@mmp.cz
+420 466 859 799
Odbor majetku a investic U Divadla 828
D310
Referent
Koblížková Jana, Ing.
Jana.Koblizkova@mmp.cz
+420 466 859 529
Odbor majetku a investic
Oddělení ekonomické
U Divadla 828
D308
Vedoucí oddělení
Kocourek Michal
Michal.Kocourek@mmp.cz
+420 466 859 866
Odbor informačních technologií
Oddělení technické podpory
Štrossova 44
S102
Správce informačních a komunikačních technologií
Kocourková Michaela, Bc.
Michaela.Kocourkova@mmp.cz
+420 466 859 769
Odbor sociálních věcí
Oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí
U Divadla 828
D206
Referent
Kolmanová Iva
Iva.Kolmanova@mmp.cz
+420 466 859 374
Odbor dopravy
Oddělení registru vozidel
Černá za Bory - Průmyslová 381
CZB4
Referent
Komínkova Martina
Martina.Kominkova@mmp.cz
+420 466 859 617
Kancelář tajemníka
Oddělení hospodářské správy - úsek provozní
nám. Republiky 12
N2115
Referent
Kondrasová Daniela, Mgr.
Daniela.Kondrasova@mmp.cz
+420 466 859 640
Odbor sociálních věcí
Oddělení sociálních služeb a prevence
U Divadla 828
D213
Referent
Konířová Ivana
Ivana.Konirova@mmp.cz
+420 466 859 115
Odbor majetku a investic
Oddělení ekonomické
U Divadla 828
D107
Referent
Konstantinová Blanka, Mgr.
Blanka.Konstantinova@mmp.cz
+420 466 859 139
Odbor hlavního architekta
Úsek technické podpory
Štrossova 44
S006
Referent
Kořínek Tomáš, Ing.
Tomas.Korinek@mmp.cz
+420 466 859 453
Odbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace třída Míru 90
T0108
Referent
Košťálová Zdeňka, Ing.
Zdenka.Kostalova@mmp.cz
+420 466 859 559
Kancelář tajemníka
Úsek modernizace a řízení kvality
Pernštýnské náměstí 1
PA130
Referent
Kotková Miluše
Miluse.Kotkova@mmp.cz
+420 466 859 776
Stavební úřad Štrossova 44
S012
Referent
Kozerová Pavla
Pavla.Kozerova@mmp.cz
+420 466 859 765
Odbor dopravy
Oddělení koncepce dopravy
nám.Republiky 12
N250
Referent
Krabcová Alena
Alena.Krabcova@mmp.cz
+420 466 859 375
Odbor dopravy
Oddělení registru vozidel
Černá za Bory - Průmyslová 381
CZB3
Referent
Kraftová Marta, Bc.
Marta.Kraftova@mmp.cz
+420 466 859 612
Odbor sociálních věcí
Oddělení sociálních služeb a prevence
U Divadla 828
D213
Referent
Králová Pavla
Pavla.Kralova@mmp.cz
+420 466 859 501
Kancelář primátora
Organizační oddělení
Pernštýnské náměstí 1
PA207
Sekretariát
Kramář Petr, Mgr.
Petr.Kramar@mmp.cz
+420 466 859 690
Odbor správních agend nám. Republiky 12
N224
Vedoucí odboru
Krausová Lenka
Lenka.Krausova@mmp.cz
+420 466 859 347
Odbor dopravy
Oddělení dopravně správních agend
nám. Republiky 12
N124
Referent
Krmenčík Jan, Ing.
Jan.Krmencik@mmp.cz
+420 466 859 277
Odbor informačních technologií
Oddělení technické podpory
Štrossova 44
S119
Správce informačních a komunikačních technologií
Krmenčíková Vendula, Mgr.
Vendula.Krmencikova@mmp.cz
+420 466 859 749
Odbor sociálních věcí
Úsek terénní sociální práce
U Divadla 828
D409
Referent
Kroupová Jana, Ing.
Jana.Kroupova@mmp.cz
+420 466 859 473
Odbor školství, kultury a sportu
Ekonomické oddělení
Pernštýnské náměstí 1
PA329
Referent
Krulichová Hana
Hana.Krulichova@mmp.cz
+420 466 859 465
Odbor ekonomický
Oddělení účetnictví
Pernštýnské náměstí 1
PB209
Referent
Křenková Petra, Ing., Ph.D.
Petra.Applova@mmp.cz
+420 466 859 613
Odbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace třída Míru 90
T0109
Referent
Kříž Jiří, Bc.
Jiri.Kriz@mmp.cz
+420 466 859 366
Odbor dopravy
Oddělení silniční dopravy, silničního hospodářství a speciálního stavebního úřadu
nám.Republiky 12
N121
Referent
Kubátová Jitka
Jitka.Kubatova@mmp.cz
+420 466 859 143
Odbor ekonomický
Oddělení účetnictví
Pernštýnské náměstí 1
PB303
Referent
Kubíčková Marcela
Marcela.Kubickova@mmp.cz
+420 466 859 258
Odbor hlavního architekta
Úsek technické podpory
Štrossova 44
S005
Referent
Kubíková Barbora, Ing.
Barbora.Kubikova@mmp.cz
+420 466 859 477
Odbor rozvoje a strategie
Oddělení dotačního managementu
Pernštýnské náměstí 1
PC201
referent
Kuboušková Helena
Helena.Kubouskova@mmp.cz
+420 466 859 430
Kancelář tajemníka
Personální oddělení
Pernštýnské náměstí 1
PA116
Referent
Kudrnová Romana, Ing.
Romana.Kudrnova@mmp.cz
+420 466 859 210
Odbor majetku a investic
Oddělení správy bytových domů a nebytových prostor
U Divadla 828
D108
Referent
Kudynová Michaela, Mgr. et Mgr.
Michaela.Kudynova@mmp.cz
+420 466 859 556
Odbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace třída Míru 90
T0108
Referent
Kuklíková Martina
Martina.Kuklikova@mmp.cz
+420 466 859 189
Odbor majetku a investic
Oddělení správy bytových domů a nebytových prostor
U Divadla 828
D104
Referent
Kuklová Květoslava
Kvetoslava.Kuklova@mmp.cz
+420 466 859 326
Odbor majetku a investic
Oddělení ekonomické
U Divadla 828
D112
Referent
Kunc Michal, Mgr.
Michal.Kunc@mmp.cz
+420 466 859 711
Odbor správních agend
Oddělení přestupků
nám. Republiky 12
N207
Vedoucí oddělení
Kunčíková Simona, Ing.
Simona.Kuncikova@mmp.cz
Kancelář primátora
Oddělení krizového řízení
nám. Republiky 12
N2408
Referent
Kupková Lenka, Bc., DiS.
Lenka.Kupkova@mmp.cz
+420 466 859 448
Odbor sociálních věcí
Úsek terénní sociální práce
U Divadla 828
D413
Referent
Kuráková Monika
Monika.Kurakova@mmp.cz
+420 466 859 756
Odbor sociálních věcí
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
U Divadla 828
D413
Referent
Kurková Lucie, Mgr.
Lucie.Kurkova@mmp.cz
+420 466 859 755
Odbor sociálních věcí
Úsek terénní sociální práce
U Divadla 828
D404
Referent
Kusá Vlasta
Vlasta.Kusa@mmp.cz
+420 466 859 388
Obecní živnostenský úřad
Oddělení registrace
Gorkého 489
G013
Referent
Kutálková Lucie, DiS
Lucie.Kutalkova@mmp.cz
+420 466 859 557
Kancelář primátora
Organizační oddělení
Pernštýnské náměstí 1
PC301
Sekretariát
Kuželová Dita
Dita.Kuzelova@mmp.cz
+420 466 859 880
Kancelář tajemníka
Oddělení spisové služby
nám. Republiky 12
N101
Referent
Kyncl Jiří, Ing.
Jiri.Kyncl@mmp.cz
+420 466 859 604
Kancelář primátora
Oddělení krizového řízení
nám. Republiky 12
N2405
Vedoucí oddělení
Látová Diana
Diana.Latova@mmp.cz
+420 466 859 409
Odbor školství, kultury a sportu
Ekonomické oddělení
Pernštýnské náměstí 1
PA327
Referent
Lazaridisova Nikola
Nikola.Lazaridisova@mmp.cz
+420 466 859 625
Odbor sociálních věcí
Oddělení sociálních služeb a prevence
U Divadla 828
D213
Referent
Lelková Monika
Monika.Lelkova@mmp.cz
+420 466 859 698
Odbor správních agend
Oddělení matriky
nám. Republiky 12
N117
Matrika narození
Letáček Jiří
Jiri.Letacek@mmp.cz
+420 466 859 424
Kancelář tajemníka
Oddělení hospodářské správy - úsek provozní
Pernštýnské náměstí 1
PA037
Referent
Libánský René, Ing.
Rene.Libansky@mmp.cz
+420 466 859 360
Odbor dopravy
Oddělení silniční dopravy, silničního hospodářství a speciálního stavebního úřadu
nám.Republiky 12
N121
Referent
Liedermanová Ivana, Mgr.
Ivana.Liedermanova@mmp.cz
+420 466 859 413
Odbor školství, kultury a sportu Pernštýnské náměstí 1
PA301
Vedoucí odboru
Linhart Karel
Karel.Linhart@mmp.cz
+420 466 859 301
Odbor životního prostředí
Oddělení ochrany přírody
Štrossova 44
S307
Referent
Löfelmannová Monika, Ing.
Monika.Lofelmannova@mmp.cz
+420 466 859 320
Odbor životního prostředí
Oddělení odpadů a ovzduší
Štrossova 44
S308
Vedoucí oddělení
Lopatářová Lucie
Lucie.Lopatarova@mmp.cz
+420 466 859 340
Odbor dopravy
Oddělení registru vozidel
Černá za Bory - Průmyslová 381
CZB14
Referent
Ludvík Ondřej
Ondrej.Ludvik@mmp.cz
+420 466 859 311
Odbor informačních technologií
Oddělení technické podpory
Štrossova 44
S102
Správce informačních a komunikačních technologií
Macela Miroslav, Ing.
Miroslav.Macela@mmp.cz
+420 466 859 467
Odbor majetku a investic
Oddělení pozemků a převodu nemovitostí
U Divadla 828
D307
Vedoucí oddělení
Macková Kristýna, Mgr. Bc.
Kristyna.Mackova@mmp.cz
+420 466 859 538
Odbor školství, kultury a sportu
Oddělení kultury a cestovního ruchu
třída Míru 90
T105
Referent
Macháčková Martina
Martina.Machackova@mmp.cz
+420 466 859 491
Kancelář tajemníka
Personální oddělení
Pernštýnské náměstí 1
PA116
Referent
Macháně Jiří, Ing.
Jiri.Machane@mmp.cz
+420 466 859 526
Odbor rozvoje a strategie
Oddělení strategického plánu a projektového managementu
Pernštýnské náměstí 1
PC208
Referent
Machová Martina, Bc.
Martina.Machova@mmp.cz
+420 466 859 745
Odbor správních agend
Oddělení občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel
nám. Republiky 12
N110
Referent
Malá Zdeňka, Ing.
Zdenka.Mala@mmp.cz
+420 466 859 288
Odbor informačních technologií Štrossova 44
S104
Vedoucí odboru
Malátová Hana
Hana.Malatova@mmp.cz
+420 466 859 142
Kancelář tajemníka
Oddělení hospodářské správy - úsek provozní
Pernštýnské náměstí 1
PB118
Referent
Málková Irena
Irena.Malkova@mmp.cz
+420 466 859 550
Kancelář tajemníka
Právní oddělení
Pernštýnské náměstí 1
PD307
Referent
Málková Michaela, Bc.
Michaela.Malkova@mmp.cz
+420 466 859 378
Obecní živnostenský úřad
Oddělení registrace
Gorkého 489
G010
Referent
Mansfeldová Jitka, Ing.
Jitka.Mansfeldova@mmp.cz
+420 466 859 212
Odbor majetku a investic
Oddělení ekonomické
U Divadla 828
D118
Referent
Marek Petr, DiS
Petr.Marek@mmp.cz
+420 466 859 521
Kancelář tajemníka
Oddělení hospodářské správy
Pernštýnské náměstí 1
PB116
Vedoucí oddělení
Marková Lenka, Ing.
Lenka.Markova@mmp.cz
+420 466 859 198
Odbor hlavního architekta
Oddělení architektonické a urbanistické koncepce
Štrossova 44
S020
Referent
Marková Leona, Mgr.
Leona.Markova@mmp.cz
+420 466 859 485
Kancelář tajemníka
Právní oddělení
Pernštýnské náměstí 1
PD304
Referent
Marková Lucie, DiS
Lucie.Markova@mmp.cz
+420 466 859 129
Odbor informačních technologií
Oddělení strategie a IT služeb
Štrossova 44
S103
Ekonomika, spisová služba
Markovics Martina, Mgr.
Martina.Markovics@mmp.cz
+420 466 859 850
Odbor sociálních věcí
Oddělení sociální péče
U Divadla 828
D201
Referent
Martincová Jana, Ing.
Jana.Martincova@mmp.cz
+420 466 859 364
Odbor dopravy
Oddělení koncepce dopravy
nám.Republiky 12
N226
Referent
Marx Robert, Bc.
Robert.Marx@mmp.cz
+420 466 859 773
Odbor sociálních věcí
Oddělení sociálních služeb a prevence
U Divadla 828
D212
Referent
Máslo Josef
Josef.Maslo@mmp.cz
+420 466 859 653
Odbor dopravy
Oddělení dopravně správních agend
17. listopadu 303
L201
Referent
Matesová Klára, Mgr.
Klara.Matesova@mmp.cz
+420 466 859 490
Odbor sociálních věcí
Úsek terénní sociální práce
U Divadla 828
D411
Referent
Matičková Ivana, Ing.
Ivana.Matickova@mmp.cz
+420 466 859 419
Kancelář tajemníka
Personální oddělení
Pernštýnské náměstí 1
PA118
Vedoucí oddělení
Meduna František, Ing.
Frantisek.Meduna@mmp.cz
+420 466 859 146
Odbor životního prostředí
Oddělení ochrany přírody
Štrossova 44
S306
Vedoucí oddělení
Mejsnarová Václava
Vaclava.Mejsnarova@mmp.cz
+420 466 859 180
Stavební úřad
Oddělení stavebního úřadu II.
Štrossova 44
S206
Referent
Míča Miroslav, Ing.
Miroslav.Mica@mmp.cz
+420 466 859 308
Odbor životního prostředí Štrossova 44
S303
Vedoucí odboru
Míčová Lenka, Ing.
Lenka.Micova@mmp.cz
+420 466 859 457
Odbor ekonomický
Oddělení účetnictví
Pernštýnské náměstí 1
PB210
Vedoucí oddělení
Mikeš Pavel, Bc.
Pavel.Mikes@mmp.cz
Odbor dopravy
Oddělení dopravně správních agend
nám. Republiky 12
N120
Referent
Mjartanová Dominika, Bc.
Dominika.Mjartanova@mmp.cz
+420 466 859 752
Odbor správních agend
Oddělení deliktů provozovatele vozidla
17. listopadu 303
L001
Referent
Modráčková Iva, Bc., DiS.
Iva.Modrackova@mmp.cz
+420 466 859 628
Odbor sociálních věcí
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
U Divadla 828
D407
Referent
Modrová Dagmar, Bc.
Dagmar.Modrova@mmp.cz
+420 466 859 367
Odbor dopravy nám.Republiky 12
N201
Referent
Mojžíšková Dana, Ing. arch.
Dana.Mojziskova@mmp.cz
+420 466 859 131
Odbor hlavního architekta
Oddělení územního plánování
Štrossova 44
S107
Referent
Moravcová Lenka, Bc.
Lenka.Moravcova@mmp.cz
+420 466 859 447
Odbor sociálních věcí
Úsek terénní sociální práce
U Divadla 828
D413
Referent
Moravec Martin, Ing., Ph.D.
Martin.Moravec@mmp.cz
+420 466 859 353
Odbor dopravy
Oddělení silniční dopravy, silničního hospodářství a speciálního stavebního úřadu
nám.Republiky 12
N225
Vedoucí oddělení
Morávková Natálie, Bc.
Natalie.Moravkova@mmp.cz
+420 466 859 549
Odbor školství, kultury a sportu
Ekonomické oddělení
Pernštýnské náměstí 1
PA327
Referent
Morávková Štěpánka
Stepanka.Moravkova@mmp.cz
+420 466 859 775
Odbor životního prostředí
Oddělení vodního hospodářství
Štrossova 44
S313
Referent
Mrtková Lenka
Lenka.Mrtkova@mmp.cz
+420 466 859 300
Stavební úřad
Oddělení stavebního úřadu I.
Štrossova 44
S203
Referent
Müllerová Nikola, Ing.
Nikola.Mullerova@mmp.cz
+420 466 859 289
Odbor informačních technologií
Oddělení strategie a IT služeb
Štrossova 44
S105
Správce ekonomického systému
Musil Radek, Ing.
Radek.Musil@mmp.cz
+420 466 859 703
Odbor správních agend
Oddělení přestupků
nám. Republiky 12
N205
Referent
Musílková Veronika, Ing.
Veronika.Musilkova@mmp.cz
+420 466 859 342
Odbor dopravy
Oddělení registru vozidel
Černá za Bory - Průmyslová 381
CZB1
Referent
Musilová Renata
Renata.Musilova@mmp.cz
+420 466 859 503
Odbor ekonomický
Oddělení rozpočtu
Pernštýnské náměstí 1
PB304
Referent
Musilová Eva
Eva.Musilova@mmp.cz
+420 466 859 715
Odbor správních agend
Oddělení přestupků
nám. Republiky 12
N208
Referent
Myslilová Martina, Bc., DiS.
Martina.Myslilova@mmp.cz
+420 466 859 414
Odbor školství, kultury a sportu Pernštýnské náměstí 1
PA302
Referent
Myška Aleš, Ing.
Ales.Myska@mmp.cz
+420 466 859 169
Odbor životního prostředí
Oddělení odpadů a ovzduší
Štrossova 44
S310
Referent
Myšková Kamila
Kamila.Myskova@mmp.cz
+420 466 859 137
Odbor majetku a investic
Oddělení investic a technické správy
U Divadla 828
D318
Referent
Nadrchal Jan, Bc.
Jan.Nadrchal@mmp.cz
+420 466 859 502
Vedení města
Primátor
Pernštýnské náměstí 1
PA205
Primátor
Nalezinková Michaela, Mgr.
Michaela.Nalezinkova@mmp.cz
+420 466 859 570
Kancelář tajemníka
Právní oddělení
Pernštýnské náměstí 1
PD304
Referent
Navrátilová Petra
Petra.Navratilova@mmp.cz
+420 466 859 731
Odbor správních agend
Oddělení občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel
nám. Republiky 12
N110
Referent
Nečas Ondřej, Ing.
Ondrej.Necas@mmp.cz
+420 466 859 511
Odbor ekonomický Pernštýnské náměstí 1
PB308
Vedoucí odboru
Nejeschlebová Blanka
Blanka.Nejeschlebova@mmp.cz
+420 466 859 110
Kancelář tajemníka
Oddělení kontroly
Štrossova 44
S322
Referent
Němcová Radka, Ing.
Radka.Nemcova@mmp.cz
+420 466 859 694
Odbor správních agend
Oddělení matriky
nám. Republiky 12
N118
Referent
Němcová Mária, Bc.
Maria.Nemcova@mmp.cz
+420 466 859 352
Odbor dopravy
Oddělení silniční dopravy, silničního hospodářství a speciálního stavebního úřadu
nám.Republiky 12
N226
Referent
Němec Jan, DiS.
Jan.Nemec@mmp.cz
+420 466 859 648
Odbor sociálních věcí
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
U Divadla 828
D421
Referent
Netolická Věra, Ing.
Vera.Netolicka@mmp.cz
+420 466 859 416
Útvar interního auditu Pernštýnské náměstí 1
PA229
Vedoucí odboru
Neuman Stanislav, Mgr.
Stanislav.Neuman@mmp.cz
+420 466 859 348
Odbor dopravy
Oddělení silniční dopravy, silničního hospodářství a speciálního stavebního úřadu
nám.Republiky 12
N226
Referent
Nováková Alena
Alena.Novakova@mmp.cz
+420 466 859 153
Odbor životního prostředí
Oddělení vodního hospodářství
Štrossova 44
S313
Referent
Novotná Jana, Bc.
Jana.Novotna2@mmp.cz
+420 466 859 135
Stavební úřad
Oddělení stavebního úřadu I.
Štrossova 44
S209
Referent
Novotná Marcela, Mgr.
Marcela.Novotna@mmp.cz
+420 466 859 644
Odbor sociálních věcí
Úsek terénní sociální práce
U Divadla 828
D405
Referent
Novotná Jana, Ing.
Jana.Novotna@mmp.cz
+420 466 859 309
Odbor životního prostředí
Oddělení ochrany přírody
Štrossova 44
S302
Referent
Nuckolls Petr, JUDr.
Petr.Nuckolls@mmp.cz
+420 466 859 487
Kancelář tajemníka
Právní oddělení
Pernštýnské náměstí 1
PD309
Referent
Ožďanová Marcela
Marcela.Ozdanova@mmp.cz
+420 466 859 144
Odbor sociálních věcí
Oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí
U Divadla 828
D204
Referent
Paulišová Markéta
Marketa.Paulisova@mmp.cz
+420 466 859 179
Stavební úřad
Oddělení stavebního úřadu I.
Štrossova 44
S208
Referent
Pavlíčková Šárka
Sarka.Pavlickova@mmp.cz
+420 466 859 339
Odbor dopravy
Oddělení registru vozidel
Černá za Bory - Průmyslová 381
CZB12
Referent
Pavlová Lucie
Lucie.Pavlova@mmp.cz
+420 466 859 404
Kancelář primátora
Organizační oddělení
Pernštýnské náměstí 1
PC301
Referent
Pejřimovská Lucie
Lucie.Pejrimovska@mmp.cz
+420 466 859 697
Odbor správních agend
Oddělení občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel
nám. Republiky 12
2140
Referent
Pejskarová Iveta
Iveta.Pejskarova@mmp.cz
+420 466 859 888
Kancelář tajemníka
Oddělení spisové služby
Nám. Republiky 12
N101
Referent
Pelíšková Sylva, Bc
Sylva.Peliskova@mmp.cz
+420 466 859 767
Odbor sociálních věcí
Úsek terénní sociální práce
U Divadla 828
D403
Referent
Pemlová Petra, Bc.
Petra.Pemlova@mmp.cz
+420 466 859 712
Odbor správních agend
Oddělení přestupků
nám. Republiky 12
N105
Referent
Pestrová Iva
Iva.Pestrova@mmp.cz
+420 466 859 476
Kancelář tajemníka
Oddělení hospodářské správy - úsek provozní
Pernštýnské náměstí 1
PB119
Referent
Pešavová Bohdana
Bohdana.Pesavova@mmp.cz
+420 466 859 748
Odbor dopravy
Oddělení dopravně správních agend
nám. Republiky 12
N122
Referent
Pešková Alena
Alena.Peskova@mmp.cz
+420 466 859 540
Kancelář primátora
Organizační oddělení
Pernštýnské náměstí 1
PC301
Vedoucí oddělení
Peterkova Radmila
Radmila.Peterkova@mmp.cz
+420 466 859 428
Odbor školství, kultury a sportu
Úsek Evropský spolkový dům
Pernštýnské náměstí 54
ESD
Referent
Pětíková Jana
Jana.Petikova@mmp.cz
+420 466 859 445
Kancelář primátora
Organizační oddělení
Pernštýnské náměstí 1
PA202
Sekretariát
Petráš Kampová Barbora, Mgr.
Barbora.PetrasKampova@mmp.cz
+420 466 859 637
Odbor sociálních věcí
Úsek terénní sociální práce
U Divadla 828
D413
Referent
Petrusová Zita
Zita.Petrusova@mmp.cz
+420 466 859 157
Stavební úřad
Oddělení stavebního úřadu I.
Štrossova 44
S204
Referent
Pilná Vladimíra
Vladimira.Pilna@mmp.cz
+420 466 859 141
Odbor majetku a investic
Oddělení pozemků a převodu nemovitostí
U Divadla 828
D306
Referent
Pipková Petra, Mgr.
Petra.Pipkova@mmp.cz
+420 466 859 634
Odbor sociálních věcí
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
U Divadla 828
D417
Referent
Plecháčková Jana, Ing.
Jana.Plechackova@mmp.cz
+420 466 859 116
Kancelář tajemníka
Oddělení kontroly
Štrossova 44
S321
Referent
Pleskotová Lenka
Lenka.Pleskotova@mmp.cz
+420 466 859 390
Obecní živnostenský úřad
Oddělení registrace
Gorkého 489
G012
Referent
Pleskotová Kristýna, Mgr.
Kristyna.Pleskotova@mmp.cz
+420 466 859 608
Odbor sociálních věcí
Oddělení sociálních služeb a prevence
U Divadla 828
D210
Vedoucí oddělení
Plojharová Tatiana
Tatiana.Plojharova@mmp.cz
+420 466 859 109
Odbor majetku a investic
Oddělení ekonomické
U Divadla 828
D116
Referent
Podhajská Kristýna, Bc.
Kristyna.Podhajska@mmp.cz
+420 466 859 160
Odbor životního prostředí
Oddělení ochrany přírody
Štrossova 44
S307
Referent
Pochobradská Kateřina, Ing.
Katerina.Pochobradska@mmp.cz
+420 466 859 425
Odbor školství, kultury a sportu
Ekonomické oddělení
Pernštýnské náměstí 1
PA326
Referent
Poláková Petra
Petra.Polakova@mmp.cz
+420 466 859 434
Odbor ekonomický
Oddělení účetnictví
Pernštýnské náměstí 1
PB211
Referent
Polednová Nela, Bc.
Nela.Polednova@mmp.cz
+420 466 859 629
Odbor sociálních věcí
Oddělení sociálních služeb a prevence
U Divadla 828
D212
Referent
Posledníková Věra
Vera.Poslednikova@mmp.cz
+420 466 859 696
Odbor správních agend
Oddělení občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel
nám. Republiky 12
N140
Referent
Pospíšilová Veronika, Bc.
Veronika.Pospisilova@mmp.cz
+420 466 859 471
Kancelář tajemníka
Personální oddělení
Pernštýnské náměstí 1
PA117
Referent
Potocká Lucie, Mgr.
Lucie.Potocka@mmp.cz
+420 466 859 692
Odbor správních agend
Oddělení matriky
nám. Republiky 12
N119
Vedoucí oddělení
Prchalová Eva
Eva.Prchalova@mmp.cz
+420 466 859 376
Odbor dopravy
Oddělení registru vozidel
Černá za Bory - Průmyslová 381
CZB2
Referent
Procházková Jana, DiS
Jana.Prochazkova@mmp.cz
+420 466 859 659
Odbor sociálních věcí
Oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí
U Divadla 828
D205
Vedoucí oddělení
Procházková Lenka
Lenka.Prochazkova@mmp.cz
+420 466 859 514
Odbor majetku a investic
Oddělení ekonomické
U Divadla 828
D312
Referent
Procházková Jana
Jana.Prochazkova2@mmp.cz
+420 466 859 695
Odbor správních agend
Oddělení matriky
nám. Republiky 12
N116
Matrika manželství a reg. partnerství
Prokešová Simona, DiS
Simona.Prokesova@mmp.cz
+420 466 859 622
Odbor sociálních věcí
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
U Divadla 828
D416
Referent
Prokůpková Ilona, Ing.
Ilona.Prokupkova@mmp.cz
+420 466 859 193
Stavební úřad
Oddělení stavebního úřadu II.
Štrossova 44
S205
Vedoucí oddělení
Provazníková Iva, Mgr.
Iva.Provaznikova@mmp.cz
+420 466 859 381
Obecní živnostenský úřad
Oddělení registrace
Gorkého 489
G113
Referent
Ptáček Martin, Ing.
Martin.Ptacek@mmp.cz
+420 466 859 134
Odbor dopravy
Oddělení koncepce dopravy
nám.Republiky 12
N251
Vedoucí oddělení
Raďáková Hana, DiS
Hana.Radakova@mmp.cz
+420 466 859 201
Odbor sociálních věcí
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
U Divadla 828
D406
Referent
Radová Eva
Eva.Radova@mmp.cz
+420 466 859 403
Odbor rozvoje a strategie
Oddělení veřejných zakázek
Pernštýnské náměstí 1
PC203
Referent
Randusová Irena
Irena.Randusova@mmp.cz
+420 466 859 758
Odbor majetku a investic
Oddělení ekonomické
U Divadla 828
D117
Referent
Rašková Kateřina, Ing.
Katerina.Raskova@mmp.cz
+420 466 859 456
Odbor rozvoje a strategie
Oddělení dotačního managementu
Pernštýnské náměstí 1
PC201
Referent
Reiský Aleš, Ing. arch.
Ales.Reisky@mmp.cz
+420 466 859 145
Odbor hlavního architekta
Oddělení architektonické a urbanistické koncepce
Štrossova 44
S020
Vedoucí oddělení
Rohlíčková Olga
Olga.Rohlickova@mmp.cz
+420 466 859 759
Odbor majetku a investic
Oddělení ekonomické
U Divadla 828
D118
Referent
Roušar Josef
Josef.Rousar@mmp.cz
+420 466 859 719
Odbor správních agend
Oddělení přestupků
nám. Republiky 12
N206
Referent
Roušová Vladimíra
Vladimira.Rousova@mmp.cz
+420 466 859 337
Odbor dopravy
Oddělení registru vozidel
Černá za Bory - Průmyslová 381
CZB14
Referent
Růžička Jan, Mgr.
Jan.Ruzicka@mmp.cz
+420 466 859 211
Odbor životního prostředí
Oddělení ochrany přírody
Štrossova 44
S307
Referent
Růžičková Jana, Ing.
Jana.Ruzickova@mmp.cz
+420 466 859 154
Odbor životního prostředí
Oddělení ochrany přírody
Štrossova 44
S305
Referent
Růžičková Aneta, Bc.
Aneta.Ruzickova@mmp.cz
+420 466 859 323
Odbor sociálních věcí
Úsek terénní sociální práce
U Divadla 828
D410
Vedoucí úseku
Rychnovský Vladimír
Vladimir.Rychnovsky@mmp.cz
Kancelář tajemníka
Oddělení hospodářské správy - úsek provozní
Pernštýnské náměstí 1
PA112
Referent
Rychtecký Jakub, Mgr.
Jakub.Rychtecky@mmp.cz
+420 466 859 505
Vedení města
Náměstek primátora
Pernštýnské náměstí 1
PA208
Náměstek primátora
Řeháková Markéta, Ing.
Marketa.Rehakova@mmp.cz
+420 466 859 167
Kancelář tajemníka
Oddělení kontroly
Štrossova 44
S320
Vedoucí oddělení
Řezníčková Ivana, DiS.
Ivana.Reznickova@mmp.cz
+420 466 859 113
Odbor sociálních věcí
Oddělení sociálních služeb a prevence
U Divadla 828
D213
Referent
Říhová Monika
Monika.Rihova@mmp.cz
+420 466 859 442
Odbor životního prostředí
Oddělení vodního hospodářství
Štrossova 44
S311
Referent
Sádovská Lenka
Lenka.Sadovska@mmp.cz
+420 466 859 124
Odbor majetku a investic
Oddělení správy bytových domů a nebytových prostor
U Divadla 828
D109
Referent
Sadowska Angelica
Angelica.Sadowska@mmp.cz
466 859 486
Kancelář tajemníka
Personální oddělení
Pernštýnské náměstí 1
PA128
Referent
Salavcová Kamila
Kamila.Salavcova@mmp.cz
+420 466 859 310
Kancelář tajemníka Pernštýnské náměstí 1
PA308
Sekretariát
Sedmák Jakub
Jakub.Sedmak@mmp.cz
+420 466 859 204
Odbor informačních technologií
Oddělení technické podpory
Štrossova 44
S102
Správce informačních a komunikačních technologií
Seidlová Renata Sára
Renata.Sara.Seidlova@mmp.cz
+420 466 859 809
Odbor správních agend
Oddělení občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel
nám. Republiky 12
N139
Referent
Sekyrková Marcela
Marcela.Sekyrkova@mmp.cz
+420 466 859 177
Stavební úřad
Oddělení stavebního úřadu I.
Štrossova 44
S222
Referent
Semanová Marcela
Marcela.Semanova@mmp.cz
+420 466 859 415
Odbor školství, kultury a sportu
Úsek Evropský spolkový dům
Pernštýnské náměstí 54
ESD
Referent
Shánělová Hana, Bc.
Hana.Shanelova@mmp.cz
+420 466 859 761
Odbor správních agend
Oddělení deliktů provozovatele vozidla
17. listopadu 303
L010
Referent
Shejbal Petr, Bc.
Petr.Shejbal@mmp.cz
+420 466 859 359
Odbor dopravy
Oddělení dopravně správních agend
17. listopadu 303
L201
Referent
Schaffer David, Mgr.
David.Schaffer@mmp.cz
+420 466 859 182
Odbor hlavního architekta
Oddělení územního plánování
Štrossova 44
S111
Vedoucí oddělení
Schejbalová Iveta
Iveta.Schejbalova@mmp.cz
+420 466 859 468
Odbor ekonomický
Oddělení účetnictví
Pernštýnské náměstí 1
PB207
Referent
Sigmund Otto
Otto.Sigmund@mmp.cz
+420 466 859 321
Odbor životního prostředí
Oddělení vodního hospodářství
Štrossova 44
S312
Vedoucí oddělení
Sigmundová Martina
Martina.Sigmundova@mmp.cz
+420 466 859 194
Odbor majetku a investic
Oddělení investic a technické správy
U Divadla 828
D316
Referent
Skladanová Kateřina, Ing.
Katerina.Skladanova@mmp.cz
+420 466 859 148
Odbor majetku a investic U Divadla 828
D311
Vedoucí odboru
Slach Roman, Bc.
Roman.Slach@mmp.cz
+420 466 859 196
Odbor životního prostředí
Oddělení odpadů a ovzduší
Štrossova 44
S309
Referent
Slavíková Olga, Mgr.
Olga.Slavikova@mmp.cz
+420 466 859 325
Obecní živnostenský úřad
Oddělení kontrolní a správní
Gorkého 489
G213
Vedoucí oddělení
Slezáková Stanislava
Stanislava.Slezakova@mmp.cz
+420 466 859 638
Odbor sociálních věcí
Úsek terénní sociální práce
U Divadla 828
D414
Referent
Smetáková Michaela, BcA.
Michaela.Smetakova@mmp.cz
+420 466 859 429
Odbor školství, kultury a sportu
Oddělení kultury a cestovního ruchu
Pospíšilovo náměstí 1693
PN001
Referent
Snopková Kateřina, Mgr.
Katerina.Snopkova@mmp.cz
+420 466 859 463
Kancelář primátora
Úsek vnějších vztahů
Pernštýnské náměstí 1
PA312
Referent
Sodomka Petr, Mgr.
Petr.Sodomka@mmp.cz
+420 466 859 128
Odbor informačních technologií
Oddělení technické podpory
Štrossova 44
S119
Správce informačních a komunikačních technologií
Soljaková Libuše, Bc
Libuse.Soljakova@mmp.cz
+420 466 859 641
Odbor sociálních věcí
Úsek terénní sociální práce
U Divadla 828
D404
Referent
Stefanová Ivana
Ivana.Stefanova@mmp.cz
+420 466 859 126
Stavební úřad
Oddělení stavebního úřadu II.
Štrossova 44
S202
Referent
Stratílková Monika
Monika.Stratilkova@mmp.cz
+420 466 859 645
Odbor sociálních věcí
Úsek terénní sociální práce
U Divadla 828
D405
Referent
Strejček Radek, Mgr.
Radek.Strejcek@mmp.cz
+420 466 859 513
Odbor školství, kultury a sportu
Ekonomické oddělení
Pernštýnské náměstí 1
PA329
Referent
Stuchlíková Pavlína
Pavlina.Stuchlikova@mmp.cz
+420 466 859 213
Odbor majetku a investic
Oddělení správy bytových domů a nebytových prostor
U Divadla 828
D101
Referent
Suk Antonín, Ing.
Antonin.Suk@mmp.cz
+420 466 859 801
Odbor hlavního architekta
Oddělení architektonické a urbanistické koncepce
Štrossova 44
S019
Referent
Svědirohová Lucie
Lucie.Svedirohova@mmp.cz
+420 466 859 306
Stavební úřad Štrossova 44
S211
Referent
Svobodová Hana, Ing.
Hana.Svobodova@mmp.cz
+420 466 859 469
Kancelář primátora
Úsek vnějších vztahů
Pernštýnské náměstí 1
PA312
Vedoucí úseku
Syrovcová Blanka
Blanka.Syrovcova@mmp.cz
+420 466 859 338
Odbor dopravy
Oddělení registru vozidel
Černá za Bory - Průmyslová 381
CZB4
Referent
Syrůčková Jana, Ing.
Jana.Syruckova@mmp.cz
+420 466 859 379
Obecní živnostenský úřad Gorkého 489
G202
Vedoucí odboru
Šafaříková Šárka
Sarka.Safarikova@mmp.cz
+420 466 859 383
Obecní živnostenský úřad
Oddělení registrace
Gorkého 489
G103
Referent
Šálená Bartůňková Iva, DiS.
Iva.Bartunkova@mmp.cz
+420 466 859 516
Kancelář primátora
Organizační oddělení
Pernštýnské náměstí 1
PA210
Sekretariát
Šatarová Šárka
Sarka.Satarova@mmp.cz
+420 466 859 650
Odbor dopravy
Oddělení dopravně správních agend
nám. Republiky 12
N120
Referent
Šebesta David, Mgr.
David.Sebesta@mmp.cz
+420 466 859 835
Odbor hlavního architekta
Oddělení územního plánování
Štrossova 44
S108
Referent
Šebestyánová Kamila, Bc.
Kamila.Sebestyanova@mmp.cz
+420 466 859 707
Odbor rozvoje a strategie Pernštýnské náměstí 1
PC303
Referent
Šebková Magdaléna
Magdalena.Sebkova@mmp.cz
+420 466 859 170
Odbor majetku a investic
Oddělení pozemků a převodu nemovitostí
U Divadla 828
D305
Referent
Šedová Miroslava, Mgr.
Miroslava.Sedova@mmp.cz
+420 466 859 661
Odbor správních agend
Oddělení matriky
Komenského nám. 120
CzechPOINT + ověřování
Czechpoint
Šenkýřová Kristýna, Mgr.
Kristyna.Senkyrova@mmp.cz
+420 466 859 280
Stavební úřad Štrossova 44
S214
Referent
Šenkýřová Linda, Bc.
Linda.Senkyrova@mmp.cz
+420 466 859 256
Stavební úřad
Oddělení stavebního úřadu I.
Štrossova 44
S209
Referent
Šimková Kamila, Bc.
Kamila.Simkova@mmp.cz
+420 466 859 725
Odbor sociálních věcí
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
U Divadla 828
D416
Referent
Šimonová Petra
Petra.Simonova@mmp.cz
+420 466 859 746
Kancelář tajemníka
Oddělení spisové služby
Nám. Republiky 12
N101
Referent
Šipčiaková Romana, Mgr.
Romana.Sipciakova@mmp.cz
+420 466 859 534
Odbor školství, kultury a sportu
Oddělení školství
Pernštýnské náměstí 1
PB108
Referent
Šiška Pavel
Pavel.Siska@mmp.cz
+420 466 859 443
Kancelář tajemníka
Oddělení hospodářské správy - úsek provozní
Štrossova 44
S0S07
Referent
Šklíbová Edita
Edita.Sklibova@mmp.cz
+420 466 859 217
Odbor majetku a investic
Oddělení správy bytových domů a nebytových prostor
U Divadla 828
D108
Referent, zastupuje vedoucího oddělení
Šmahelová Kateřina
Katerina.Smahelova@mmp.cz
+420 466 859 401
Odbor rozvoje a strategie
Oddělení veřejných zakázek
Pernštýnské náměstí 1
PC203
Referent
Šnejdrová Petra, Ing.
Petra.Snejdrova@mmp.cz
+420 466 859 438
Odbor školství, kultury a sportu
Ekonomické oddělení
Pernštýnské náměstí 1
PA328
Referent
Šohajová Eva, Ing.
Eva.Sohajova@mmp.cz
+420 466 859 391
Obecní živnostenský úřad
Oddělení kontrolní a správní
Gorkého 489
G115
Referent
Špaček Vlastimil
Vlastimil.Spacek@mmp.cz
Kancelář tajemníka
Oddělení hospodářské správy - úsek provozní
Pernštýnské náměstí 1
PA112
Referent
Špačková Miroslava
Miroslava.Spackova@mmp.cz
+420 466 859 772
Kancelář tajemníka
Oddělení spisové služby
Nám. Republiky 12
N101
Referent
Šperlich Šimon
Simon.Sperlich@mmp.cz
+420 466 859 527
Kancelář tajemníka
Právní oddělení

PD310
Referent
Špilarová Iveta
Iveta.Spilarova@mmp.cz
+420 466 859 171
Stavební úřad
Oddělení stavebního úřadu I.
Štrossova 44
S218
Referent
Šponarová Kristýna, DiS.
Kristyna.Sponarova@mmp.cz
Odbor správních agend
Oddělení deliktů provozovatele vozidla
17. listopadu 303
L002
Referent
Šťásková Dana, Ing.
Dana.Staskova@mmp.cz
+420 466 859 553
Odbor školství, kultury a sportu
Oddělení školství
Pernštýnské náměstí 1
PB108
Referent
Štefánková Jana
Jana.Stefankova@mmp.cz
+420 466 859 343
Odbor dopravy
Oddělení registru vozidel
Černá za Bory - Průmyslová 381
CZB1
Referent
Štěrbová Šárka, Bc.
Sarka.Sterbova@mmp.cz
+420 466 859 627
Odbor sociálních věcí
Oddělení sociální péče
U Divadla 828
D202
Vedoucí oddělení
Štréglová Ludmila
Ludmila.Streglova@mmp.cz
+420 466 859 679
Odbor ekonomický
Oddělení daní a daňových pohledávek
nám. Republiky 12
N245
Referent
Šubrtová Jana, Bc. et Bc.
Jana.Subrtova@mmp.cz
+420 466 859 609
Odbor sociálních věcí
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
U Divadla 828
D416
Referent
Švadlenka Jan, Mgr.
Jan.Svadlenka@mmp.cz
+420 466 859 730
Odbor dopravy
Oddělení dopravně správních agend
nám. Republiky 12
N141
Vedoucí oddělení
Švadlenová Ivana, Ing.
Ivana.Svadlenova@mmp.cz
+420 466 859 763
Stavební úřad
Oddělení stavebního úřadu I.
Štrossova 44
S218
Referent
Tatarová Hana
Hana.Tatarova@mmp.cz
+420 466 859 504
Kancelář primátora
Organizační oddělení
Pernštýnské náměstí 1
PA202
Sekretariát
Tobiáš Zdeněk, Bc.
Zdenek.Tobias@mmp.cz
+420 466 859 724
Odbor správních agend
Úsek památkové péče
nám. Republiky 12
N130
Referent
Truhlářová Markéta, Bc.
Marketa.Truhlarova@mmp.cz
+420 466 859 647
Odbor sociálních věcí
Oddělení sociální péče
U Divadla 828
D203
Referent
Turek Jiří, Mgr.
Jiri.Turek@mmp.cz
+420 466 859 524
Kancelář tajemníka Pernštýnské náměstí 1
PA307
Vedoucí odboru
Tušlová Alexandra, Mgr.
Alexandra.Tuslova@mmp.cz
+420 466 859 407
Kancelář primátora
Tiskový úsek
Pernštýnské náměstí 1
PA311
Referent
Uchytil Aleš, Mgr.
Ales.Uchytil@mmp.cz
+420 466 859 480
Kancelář tajemníka
Právní oddělení
Pernštýnské náměstí 1
PD307
Vedoucí oddělení
Ujec Milan
Milan.Ujec@mmp.cz
+420 466 859 132
Odbor majetku a investic
Oddělení investic a technické správy
U Divadla 828
D320
Referent
Urbánek Robert, Bc.
Robert.Urbanek@mmp.cz
+420 466 859 508
Útvar interního auditu
PA129
Referent
Urbánek Tomáš
Tomas.Urbanek@mmp.cz
+420 466 859 358
Odbor dopravy
Oddělení koncepce dopravy
nám.Republiky 12
N249
Referent
Valášková Kristina
Kristina.Valaskova@mmp.cz
+420 466 859 140
Odbor majetku a investic
Oddělení správy bytových domů a nebytových prostor
U Divadla 828
D110
Referent
Valeš Roman
Roman.Vales@mmp.cz
Odbor dopravy
Oddělení dopravně správních agend
17. listopadu 303
L201
Referent
Vališová Lenka
Lenka.Valisova@mmp.cz
+420 466 859 432
Kancelář tajemníka
Oddělení spisové služby
nám. Republiky 12
N101
Referent
Valská Jitka
Jitka.Valska@mmp.cz
+420 466 859 834
Kancelář tajemníka
Oddělení hospodářské správy - úsek provozní
nám. Republiky 12
N2114
Referent
Vaněčková Helena, Mgr.
Helena.Vaneckova@mmp.cz
+420 466 859 492
Kancelář tajemníka
Právní oddělení
Pernštýnské náměstí 1
PD308
Referent
Vaněk Jiří
Jiri.Vanek@mmp.cz
+420 466 859 420
Kancelář tajemníka
Oddělení hospodářské správy - úsek provozní
Pernštýnské náměstí 1
PA037
Referent
Vaníčková Jitka, Mgr.
Jitka.Vanickova@mmp.cz
+420 466 859 483
Odbor majetku a investic
Oddělení ekonomické
U Divadla 828
D309
Referent
Vašáková Kateřina
Katerina.Vasakova@mmp.cz
+420 466 859 368
Odbor dopravy
Oddělení registru vozidel
Černá za Bory - Průmyslová 381
CZB3
Referent
Vašulínová Kateřina
Katerina.Vasulinova@mmp.cz
+420 466 859 664
Odbor správních agend
Oddělení občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel
nám. Republiky 12
N104
Referent
Vašutová Barbora, Mgr.
Barbora.Vasutova@mmp.cz
+420 466 859 495
Odbor majetku a investic
Oddělení investic a technické správy
U Divadla 828
D302
Referent
Vávrová Pavlína
Pavlina.Vavrova@mmp.cz
+420 466 859 489
Kancelář tajemníka
Oddělení hospodářské správy - úsek provozní
Pernštýnské náměstí 1
PB117
Referent
Večeřová Zorka, Mgr., Ph.D.
Zorka.Vecerova@mmp.cz
+420 466 859 426
Odbor školství, kultury a sportu
Úsek Evropský spolkový dům
Pernštýnské náměstí 54
ESD
Vedoucí úseku
Ventluková Petra
Petra.Ventlukova@mmp.cz
+420 466 859 732
Odbor správních agend
Oddělení občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel
nám. Republiky 12
N108
Vedoucí oddělení
Veselá Jitka
Jitka.Vesela@mmp.cz
+420 466 859 319
Odbor správních agend
Oddělení deliktů provozovatele vozidla
17. listopadu 303
L009
Referent
Veselá Kateřina, Mgr.
Katerina.Vesela@mmp.cz
+420 466 859 637
Odbor sociálních věcí
Úsek terénní sociální práce
U Divadla 828
D413
Referent
Veselá Ilona
Ilona.Vesela@mmp.cz
+420 466 859 518
Kancelář tajemníka Pernštýnské náměstí 1
PA308
Sekretariát
Vilímovská Alice
Alice.Vilimovska@mmp.cz
+420 466 859 783
Odbor správních agend
Oddělení občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel
nám. Republiky 12
N104
Referent
Víšková Jana, Bc.
Jana.Viskova@mmp.cz
+420 466 859 392
Obecní živnostenský úřad
Oddělení kontrolní a správní
Gorkého 489
G211
Referent
Víznerová Daniela
Daniela.Viznerova@mmp.cz
+420 466 859 623
Odbor sociálních věcí
Oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí
U Divadla 828
D204
Referent
Vlasáková Kristýna, Mgr.
Kristyna.Vlasakova@mmp.cz
+420 466 859 410
Kancelář primátora
Tiskový úsek
Pernštýnské náměstí 1
PA311
Referent
Vlčková Mirka
Mirka.Vlckova@mmp.cz
+420 466 859 663
Odbor správních agend
Oddělení občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel
nám. Republiky 12
N104
Referent
Vlčková Marta
Marta.Vlckova@mmp.cz
+420 466 859 718
Odbor správních agend
Oddělení přestupků
nám. Republiky 12
N208
Referent
Vodrážková Soňa, Ing.
Sona.Vodrazkova@mmp.cz
+420 466 859 887
Odbor majetku a investic
Oddělení pozemků a převodu nemovitostí
U Divadla 828
D105
Referent
Voglová Soňa
Sona.Voglova@mmp.cz
+420 466 859 693
Odbor správních agend
Oddělení matriky
nám. Republiky 12
N117
Matrika narození
Vojáčková Kristýna, Ing.
Kristyna.Vojackova@mmp.cz
+420 466 859 370
Odbor dopravy
Oddělení registru vozidel
Černá za Bory - Průmyslová 381
CZB6
Vedoucí oddělení
Vojta Vít
Vit.Vojta@mmp.cz
+420 466 859 569
Odbor rozvoje a strategie
Oddělení strategického plánu a projektového managementu
Pernštýnské náměstí 1
PC302
Referent
Vojtíšková Ivana
Ivana.Vojtiskova@mmp.cz
+420 466 859 423
Odbor majetku a investic
Oddělení investic a technické správy
U Divadla 828
D302
Referent
Vojtíšková Petra, Ing.
Petra.Vojtiskova@mmp.cz
+420 466 859 208
Odbor hlavního architekta
Oddělení územního plánování
Štrossova 44
S002
Referent
Vokounová Tamara
Tamara.Vokounova@mmp.cz
+420 466 859 446
Odbor ekonomický
Oddělení účetnictví
Pernštýnské náměstí 1
PB208
Referent
Volšová Šárka
Sarka.Volsova@mmp.cz
+420 466 859 496
Odbor majetku a investic
Oddělení správy bytových domů a nebytových prostor
U Divadla 828
D102
Referent
Vondráková Kateřina, Bc.
Katerina.Vondrakova@mmp.cz
+420 466 859 387
Obecní živnostenský úřad
Oddělení kontrolní a správní
Gorkého 489
G114
Referent
Vondrková Simona, DiS.
Simona.Vondrkova@mmp.cz
+420 466 859 642
Odbor sociálních věcí
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
U Divadla 828
D422
Referent
Vopršal Jiří, Ing.
Jiri.Voprsal@mmp.cz
+420 466 859 307
Stavební úřad Štrossova 44
S212
Vedoucí odboru
Vopršalová Karolína, Ing.
Karolina.Voprsalova@mmp.cz
+420 466 859 421
Odbor rozvoje a strategie
Oddělení veřejných zakázek
Pernštýnské náměstí 1
PC203a
Vedoucí oddělení
Vosáhlo Radek
Radek.Vosahlo@mmp.cz
+420 466 859 652
Odbor dopravy
Oddělení dopravně správních agend
17. listopadu 303
L211
Vedoucí úseku
Vosáhlová Hana
Hana.Vosahlova@mmp.cz
+420 466 859 418
Kancelář tajemníka
Personální oddělení
Pernštýnské náměstí 1
PA128
Referent
Vostřelová Petra
Petra.Vostrelova@mmp.cz
+420 466 859 103
Stavební úřad Štrossova 44
S210
Referent
Voženílek Michal
Michal.Vozenilek@mmp.cz
+420 466 859 117
Odbor informačních technologií
Oddělení technické podpory
Štrossova 44
S102
Správce informačních a komunikačních technologií
Zabilanská Soňa, Ing.
Sona.Zabilanska@mmp.cz
+420 466 859 312
Stavební úřad
Oddělení stavebního úřadu II.
Štrossova 44
S207
Referent
Zábská Lenka, Bc.
Lenka.Zabska@mmp.cz
+420 466 859 713
Odbor správních agend
Oddělení přestupků
nám. Republiky 12
N207
Referent
Zárubová Kamila, Ing.
Kamila.Zarubova@mmp.cz
+420 466 859 706
Odbor hlavního architekta
Oddělení územního plánování
Štrossova 44
S112
Referent
Zavadilová Jindra
Jindra.Zavadilova@mmp.cz
+420 466 859 395
Obecní živnostenský úřad
Oddělení kontrolní a správní
Gorkého 489
G209
Referent
Zemánek Dalibor
Dalibor.Zemanek@mmp.cz
+420 466 859 317
Odbor správních agend
Oddělení deliktů provozovatele vozidla
17. listopadu 303
L011
Referent
Zieglerová Lucie, Mgr.
Lucie.Zieglerova@mmp.cz
Odbor sociálních věcí
Oddělení sociálních služeb a prevence
U Divadla 828
D209
Referent
Zitko Michal, Mgr.
Michal.Zitko@mmp.cz
+420 466 859 519
Vedení města
Tajemník
Pernštýnské náměstí 1
PA309
Tajemník
Zlinský Vladislav, Bc.
Vladislav.Zlinsky@mmp.cz
+420 466 859 214
Stavební úřad Štrossova 44
S012
Referent
Zmítková Mariana, Ing. arch.
Mariana.Zmitkova@mmp.cz
+420 466 859 218
Odbor hlavního architekta Štrossova 44
S007
Vedoucí odboru
Zubák Jiří, Bc.
Jiri.Zubak@mmp.cz
+420 466 859 350
Odbor dopravy nám.Republiky 12
N201
Vedoucí odboru
Živný René
Rene.Zivny@mmp.cz
+420 466 859 554
Vedení města
Náměstek primátora
Pernštýnské náměstí 1
PA201
Náměstek primátora