Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantAtelier SÚRPMO
Ing. arch. Alena Koutová
Datum nabytí účinnosti15.12.2010
Doplňující informaceDo územního plánu je možné nahlížet  na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta; územní plán byl dále poskytnut Městskému úřadu Lázně Bohdaneč, Stavebnímu odboru, Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování a obci Neratov.